Fastställa faderskap/föräldraskap

Ni som har fått barn och inte är gifta måste fastställa faderskap/föräldraskap. Det gör ni på familjerättsbyrån. Först när ni har undertecknat faderskapet/föräldraskapet, får barnet juridiska rättigheter som arvsrätt och rätt till den andra förälderns efternamn.

Information till er som ska fastställa faderskap och lever i ett samboförhållande

18 mars 2020

Familjerättsbyråns verksamhet för att fastställa faderskapet och föräldraskap är öppen som vanligt. Om mamma och barn är sjuka, tillhör en riskgrupp eller känner oro för smitta behöver de inte följa med till inbokat besök utan kan medverka över telefon. Den andra föräldern får då besöka familjerättsbyrån på inbokad tid och ska då ta med sig både sin egen och moderns legitimation. Om föräldern som ska bekräfta faderskapet eller föräldraskapet inte kan komma till besöket på grund av sjukdom eller tillhör riskgrupp måste besökstiden bokas om.

Om ni har frågor eller behöver boka om er besökstid, kontakta er handläggare på telefon eller mejl. Det går också bra att ringa vår rådgivning på 031-367 92 00.

Besök hos Familjerättsbyrån

När barnet är fött får kommunen information om det från folkbokföringen vid Skatteverket. Då skickar Familjerättsbyrån ett brev till mamman, med en svarstalong om föräldraskap. Fyll i och skicka tillbaka den så hör Familjerättsbyrån av sig och bokar in en tid för besök.

När ni har varit på besök hos Familjerättsbyrån och skrivit på alla handlingar, anmäler Familjerättsbyrån den andra förälderns namn till skatteverket.

Föranmälan av faderskap

Familjerättsbyrån kan i undantagsfall fastställa faderskapet innan barnet är fött, via en så kallad föranmälan. Bland undantagen räknas bland annat medicinska skäl.

Faderskapstest genom DNA-analys

Om det är oklart vem som är pappa till ett barn kan en DNA-undersökning visa om den man som du uppger är pappa till barnet, verkligen är det. Familjerättsbyrån måste då ha underlag i form av en rättsgenetisk analys, ett DNA-test. Det är handläggaren på Familjerättsbyrån som beslutar om det behöver göras ett sådant test. Vill du veta mer om faderskapstest kan du kontakta Familjerättsbyrån.

Anmäl gemensam vårdnad

När ni fastställer faderskap/föräldraskap kan ni samtidigt anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad. Om ni inte anmäler gemensam vårdnad fortsätter mamman automatiskt att ha ensam vårdnad.

När den andra föräldern har registrerats hos Skatteverket, kan ni bestämma vilket efternamn barnet ska ha.

Föräldraskap i ett samkönat kvinnligt par

När den ena kvinnan i ett samkönat kvinnligt par får barn genom assisterad befruktning kan din registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd beskriver vilka regler som gäller för er som lever i en samkönad relation och ska fastställa föräldraskap. Socialnämnden i den kommun barnet är folkbokfört ansvarar för föräldraskapsutredningen.

Ändra barnets efternamn

Vill ni ändra barnets efternamn gör ni det i folkbokföringen hos Skatteverket.

Om ni som föräldrar inte kan komma överens om vilket efternamn barnet ska ha, utreder Familjerättsbyrån frågan på uppdrag av tingsrätten. Utifrån utredningen beslutar sedan tingsrätten vilket efternamn barnet ska ha.