Ansök om samarbetssamtal

Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos Familjerättsbyrån. En eller två familjerättssekreterare leder samarbetssamtalet. Meningen är att ni som föräldrar ska kunna samarbeta kring barnet och hitta bra lösningar för henne eller honom, som ni båda kan acceptera.

Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och sker under sekretess. En förutsättning för samarbetssamtal är att ni båda två är villiga att delta.

Steg 1 av 1 Ej påbörjat

Ansökan