Ansök om samarbetssamtal

Teckenspråksfilm på denna sida

Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos Familjerättsbyrån.

Syftet med samtalen är att ni ska kunna samarbeta kring barnen och hitta bra lösningar för dem, som ni båda kan acceptera. Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och sker under sekretess. En förutsättning är att ni båda två är villiga att delta.

Information

Samtalen leds av en eller två familjerättssekreterare. Först träffar familjerättssekreterarna er var för sig. De vill ta reda på era behov och om det förekommit våld i relationen. Efter de enskilda samtalen träffas alla och samtalar tillsammans. Om det är lämpligt pratar de också med barnet.

Om ni är eniga kan samtalen avslutas med en muntlig eller skriftlig överenskommelse. Familjerättssekreterarna kan även skriva juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge.

Så här gör du

Ni ansöker om samarbetssamtal genom att fylla i och skicka in ansökan direkt på webben.

  1. En av er klickar på Ansök om samarbetssamtal.
  2. Logga in med din e-legitimation
  3. Fyll i dina uppgifter och den andra förälderns namn, adress, personnummer och e-postadress.
  4. Klicka på Skicka ansökan.
  5. När du skickat in ansökan skickas ett mejl till den andra föräldern om att godkänna uppgifterna som du angett. Vi behandlar er ansökan först när ni båda har godkänt uppgifterna.

Ansök om samarbetssamtal