Adoption

Teckenspråksfilm(er) på denna sida

Här kan du som vill adoptera läsa mer om hur du ansöker och vad som krävs för att du ska få adoptera.

Adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Barnet får samma rättigheter som om det varit ditt biologiska barn. För att få adoptera måste du ha fyllt 18 år. Det finns ingen övre åldersgräns för att få adoptera. Du kan ansöka som gift, registrerad partner, sammanboende tillsammans med din partner eller ansöka som ensamstående.

Gör så här om du eller ni funderar på att adoptera

Ring Familjerättsbyrån för ett första informationssamtal. Nästa steg är att gå en utbildning för att få kunskap om adopterade barn och deras behov.

I Göteborg bedrivs utbildningen av:

Ansökan och utredning

När du har gått utbildningen ska du skicka in följande till Familjerättsbyrån:

  • Ansökan om adoption
  • Läkarintyg
  • Hälsodeklaration
  • Kursintyg för kursen Föräldrautbildning inför adoption
  • Arbetsgivarintyg med inkomstuppgift
  • Personbevis från Skatteverket
  • Uppgifter från Försäkringskassan om eventuella sjukskrivningsperioder, sjukersättning med mera under de senaste tio åren

När du skickat in alla handlingar inleder Familjerättsbyrån en utredning för att ta reda på om du eller ni är lämpliga som adoptivförälder. Utredningen innehåller bland annat uppgifter om dina personliga egenskaper, sociala förhållanden, nätverk och hälsa. Under utredningen kommer Familjerättsbyrån att träffa dig eller er för intervjuer, göra hembesök och träffa ert närmaste nätverk.

Social resursnämnds utskott fattar beslut

När utredningen är klar får du läsa igenom den. Därefter skickas utredningen till Social resursnämnd och Social resursnämnds utskott fattar beslut om du ska få ett medgivande att adoptera.

Adoption av styvbarn

Om du vill adoptera en närståendes barn, till exempel din makes eller makas barn eller en släktings barn, ska du vända dig till Göteborgs tingsrätt. Tingsrätten ger sedan Familjerättsbyrån i uppdrag att utreda.

Råd och stöd till dig som adopterat ett barn eller själv är adopterad

Om du har adopterat ett barn eller själv är adopterad och har behov av råd och stöd kan du vända dig till Göteborgs Stads adoptionsrådgivning. På adoptionsrådgivningen kan du, som har adopterat eller som själv är adopterad tonåring eller ung vuxen, få träffa psykolog och samtala kring frågor som rör adoption. Besöken är kostnadsfria för dig som bor i Göteborg.

Kontakta Familjerättsbyrån

Om du har frågor om att adoptera kan du kontakta familjerättsbyrån.

Telefon
031-367 92 00
Telefontider
Telefonrådgivning måndag och torsdag 12.30 – 16, tisdag, onsdag och fredag 8.30 - 11.30.

Kontakta adoptionsrådgivningen

Om du har adopterat ett barn eller själv är adopterad och har behov av råd och stöd kan du vända dig Göteborgs Stads adoptionsrådgivning.
Kontakta adoptionsrådgivningen