Familjerätt

Ni som är nyblivna föräldrar eller ni som är föräldrar men kanske ska gå skilda vägar, kan stöta på en del svårigheter när det gäller vårdnad, boende och umgänge. Familjerättsbyrån hjälper er att komma överens och skriva avtal.

Fastställa faderskap/föräldraskap

Ni som har fått barn men inte är gifta, måste fastställa faderskapet/föräldraskapet.

Vårdnad, boende och umgänge

Vid en separation kan det vara svårt att komma överens om var barnet ska bo, vem som ska ha vårdnaden och hur umgänget ska se ut. Familjerättsbyrån ger er råd och stöd att komma överens i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor.

För barn: en film som visar hur det går till när du träffar oss

Ibland kan föräldrar som inte bor tillsammans ha svårt att komma överens. De kanske tycker olika om var du ska bo, och bråkar med varandra om det. Filmen visar hur vi på familjerättsbyrån i Göteborg hjälper dig och dina föräldrar när dina föräldrar vänt sig till domstolen.

Samarbetssamtal

För er som behöver hjälp med att komma överens i frågor som rör era barn kan samarbetssamtal hjälpa. Meningen är att ni ska kunna samarbeta kring barnet och hitta bra lösningar för henne eller honom, som ni båda kan acceptera. 

Adoption

Så här gör du för att adoptera ett barn.

Ändra barnets efternamn

Vill ni ändra barnets efternamn gör ni det i folkbokföringen hos skatteverket.

Om ni som föräldrar inte kan komma överens om vilket efternamn barnet ska ha, utreder familjerättsbyrån frågan på uppdrag av tingsrätten. Utifrån utredningen beslutar sedan tingsrätten vilket efternamn barnet ska ha.