Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson

Familjehem

Barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar kan få komma till ett familjehem. Ett familjehem öppnar sitt hem och sin familj för barnet, delar det med barnets föräldrar och samarbetar med socialtjänsten.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj tar emot ett barn eller ett syskonpar i sitt hem vanligtvis var tredje helg. Uppdragen som kontaktfamilj kan se väldigt olika ut. Ibland är det barnen som behöver stöd och ombyte i miljön, ibland är det en förälder som behöver avlastning.

Kontaktperson

En kontaktperson kan fungera som en vuxen vän och medmänniska, ett stöd i vardagen eller ett sätt att utöka sitt sociala nätverk. Det kan handla om att ta promenader tillsammans, gå och fika, att bara höras på telefon eller andra aktiviteter som passar för just er. Det finns olika typer av kontaktpersoner och kan se ut på många olika sätt. En kontaktperson kan stötta ett barn, en ungdom eller vuxen, med eller utan eventuell funktionsnedsättning.

Kontakta din familjehemsenhet

Här hittar du kontaktuppgifter till familjehemsenheterna inom Göteborgs Stad. Har du redan kontakt med någon av våra enheter kan du kontakta dem direkt.