Personlig rådgivning till dig som förälder

Frågor om föräldraskapet uppstår då och för alla. Det är inte alltid lätt att veta hur man ska lösa konflikter, sätta gränser eller få mer positiv tid tillsammans med sitt barn. Ofta kan vi prata och rådgöra med någon i vår närhet men ibland kan det vara skönt att få tala med någon annan.

Rådgivning och individuellt föräldrastöd

Som förälder eller blivande förälder kan du få enskilt stöd kring föräldrarollen. Du kan boka in en träff med en föräldrarådgivare eller få samtalsstöd via telefon. Du får då möjlighet att hitta och utveckla dina styrkor som förälder och få nya verktyg och strategier att använda i föräldraskapet. Föräldrarådgivarna finns på alla familjecentraler men de finns också på fler ställen. Klicka på området där du bor för att hitta kontaktuppgifter. 

Stöd av psykolog för dig som är förälder eller blivande förälder 

Närhälsans psykologenhet för mödra- och barnhälsovård finns till för dig som är förälder och har barn i åldern 0 - 5 år eller är blivande förälder. Hit kan du vända dig om du upplever att du behöver ytterligare stöd och råd i ditt föräldraskap utöver det du får på barnmorskemottagningen och barnavårdscentralen. Stöd kan ges både individuellt och i grupp.

Vänd dig hit om du behöver stöd eller har frågor om:

  • oro inför att bli förälder
  • hur du mår i samband med att bli förälder
  • när du har bekymmer i ditt föräldraskap
  • ditt barns beteende och utveckling
  • händelser i familjen som påverkar dig och ditt barn

Du får i första hand kontakt med psykolog genom barnavårdscentralen eller barnmorskemottagningen. Det går också bra att ringa direkt. Alla besök är kostnadsfria. 

Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård - Göteborg

Föräldratelefon för dig med tonårsbarn

Är du orolig för din tonåring eller någon annan ung person i din närhet? Föräldrar, anhöriga och andra vuxna runt tonåringar kan ringa till föräldratelefonen för stöd och vägledning. Här får du prata med socialarbetare med erfarenhet av att träffa ungdomar som hamnat i svårigheter. Föräldratelefonen finns till för alla i Göteborg, det går bra att vara anonym och det är kostnadsfritt.

Föräldratelefon ungdomsenheten

Mini-Maria

Mini-Maria Göteborg vänder sig till ungdomar och unga vuxna upp till 21 år som har frågor eller bekymmer kopplade till alkohol eller droger, samt deras föräldrar och anhöriga. Mini-Maria anordnar bland annat kurser för vårdnadshavare.

Stöd i parrelationen

Behöver ni råd och stöd i parrelationen, kontakta Familjerådgivningen.