Rådgivning för föräldrar

Som förälder upplever man ibland utmaningar. Ofta kan det hjälpa att tala med någon i ens närhet eller läsa om det, men ibland kan det vara skönt att få rådgöra med någon annan. Här hittar du kontaktuppgifter och länkar till olika typer av rådgivning och stöd för dig som förälder.

Är du osäker på vilken del av Göteborg du tillhör?

Vilket stadsområde tillhör gatan?

Prata med föräldrarådgivare

Som förälder eller blivande förälder kan du få enskilt stöd i föräldrarollen. Du kan välja att träffas eller få samtalsstöd via telefon. Du får då möjlighet att hitta och utveckla dina styrkor som förälder och få nya verktyg och strategier att använda i föräldraskapet. Nedan hittar du kontaktuppgifter.  

Stöd av psykolog för dig som ska bli förälder eller har barn 0-5 år

Närhälsans psykologenhet är till för dig som är förälder till barn i åldern 0 - 5 år eller ska bli förälder. Vänd dig hit om du behöver stöd eller har frågor om:

  • oro inför att bli förälder,
  • hur du mår i samband med att bli förälder,
  • när du har bekymmer i ditt föräldraskap,
  • ditt barns beteende och utveckling,
  • händelser i familjen som påverkar dig och ditt barn.

Du kan få stöd både individuellt och i grupp. Du får kontakt med psykolog genom din barnavårdscentral eller barnmorskemottagning. Det går också bra att ringa direkt. Alla besök är kostnadsfria.

Psykologmottagningar föräldraskap och små barn

Föräldratelefoner

Föräldratelefon för dig med tonårsbarn

Är du orolig för din tonåring eller någon annan ung person i din närhet? Föräldrar, anhöriga och andra vuxna runt tonåringar kan ringa till föräldratelefonen för stöd och vägledning. Här får du prata med socialarbetare med erfarenhet av att träffa ungdomar som hamnat i svårigheter. Föräldratelefonen finns till för alla i Göteborg, det går bra att vara anonym och det är kostnadsfritt.

Föräldratelefon ungdomsenheten

BRIS för vuxna
Har du frågor eller känner oro för ett barn är du välkommen att höra av dig till BRIS kuratorer. Här finns även stödlinjer för idrottsledare.   
BRIS stödtelefon för vuxna

Minds föräldralinje
Minds föräldralinje finns för dig som vill reflektera över din roll som förälder, är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet.   

Föräldrastöd på webben

Råd och tips för en bra familjevardag – webbaserat föräldrastöd 

Här kan du få tips på hur bra kommunikation kan se ut. Hur du kan ge ditt barn uppmaningar utan att tjata och olika sätt att stötta ditt barn i skolan. Materialet som är framtaget av Västra Götalandsregionen innehåller både texter och filmer och bygger på aktuell forskning om föräldraskap. 
Föräldraskap i vardagen

UR Föräldrar

Har ditt barn svårt med rutiner, sociala relationer och får utbrott som leder till konflikt hemma och i skolan? Här finns filmklipp med tips för att underlätta er vardag. UR har även en ring-in-podd för föräldrar.  

UR Föräldrar

Mer för dig som förälder eller blivande förälder

1177 Vårdguiden  
Här kan du läsa allt om graviditet, förlossning och föräldraskap. Här hittar du t.ex. fakta och råd om barns hälsa, om föräldraskapets utmaningar och om att må dåligt som förälder.  
Barn & gravid - 1177 Vårdguiden

Barns rättigheter och föräldraskap
I en folder från Länsstyrelsen finns information om barns rättigheter, enligt barnkonventionen. Här kan du också läsa om vilket stöd du som förälder eller viktig vuxen kring barnet kan få.  

Stöd i parrelationen

Behöver ni råd och stöd i parrelationen, kontakta Familjerådgivningen.

Appen Samspel – om parrelationen när man är förälder

Vill du och din partner utvecklas i relationen till varandra? Appen Samspel kan hjälpa er att lättare hantera de utmaningar som det innebär att kombinera föräldraskap, hushåll, jobb och fritidssysslor med relationen till sin partner.

Här kan du läsa om och ladda ner appen Samspel

Stöd till barn och ungdom

Här finns stöd till familj, barn eller ungdom samlat.