Rådgivning för föräldrar

Som förälder upplever man ibland utmaningar. Ofta kan det hjälpa att tala med någon i ens närhet men ibland kan det vara skönt att få rådgöra med någon annan. Här hittar du kontaktuppgifter till olika typer av rådgivning och stöd för dig som förälder.

Är du osäker på vilken del av Göteborg du tillhör?

Vilken stadsdel tillhör gatan?

Föräldrarådgivning

Som förälder eller blivande förälder kan du få enskilt stöd i föräldrarollen. Du kan välja att träffas eller få samtalsstöd via telefon. Du får då möjlighet att hitta och utveckla dina styrkor som förälder och få nya verktyg och strategier att använda i föräldraskapet. Nedan hittar du kontaktuppgifter.  

Stöd av psykolog för dig som är förälder eller blivande förälder

Närhälsans psykologenhet är till för dig som är förälder till barn i åldern 0 - 5 år eller ska bli förälder. Vänd dig hit om du behöver stöd eller har frågor om:

  • oro inför att bli förälder,
  • hur du mår i samband med att bli förälder,
  • när du har bekymmer i ditt föräldraskap,
  • ditt barns beteende och utveckling,
  • händelser i familjen som påverkar dig och ditt barn.

Du kan få stöd både individuellt och i grupp. Du får kontakt med psykolog genom din barnavårdscentral eller barnmorskemottagning. Det går också bra att ringa direkt. Alla besök är kostnadsfria.

Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård - Göteborg

Föräldratelefon för dig med tonårsbarn

Är du orolig för din tonåring eller någon annan ung person i din närhet? Föräldrar, anhöriga och andra vuxna runt tonåringar kan ringa till föräldratelefonen för stöd och vägledning. Här får du prata med socialarbetare med erfarenhet av att träffa ungdomar som hamnat i svårigheter. Föräldratelefonen finns till för alla i Göteborg, det går bra att vara anonym och det är kostnadsfritt.

Föräldratelefon ungdomsenheten

Stöd i parrelationen

Behöver ni råd och stöd i parrelationen, kontakta Familjerådgivningen.

Stöd till barn och ungdom

Här finns allt stöd till familj, barn eller ungdom samlat.