Mötesplatser för dig som förälder

Det finns flera platser i Göteborg där du kan träffa andra föräldrar och vara med på aktiviteter tillsammans med barnen. På familjecentralerna, biblioteken och på öppen förskola kan du vara med på ordnade aktiviteter men också bara prata och umgås med andra föräldrar medan barnen leker.

Familjecentraler

Till familjecentralen är du som har barn eller är blivande förälder välkommen. På familjecentralerna i Göteborg finns barnmorskemottagning, barnavårdscentral (BVC), socialtjänst och öppen förskola.

Familjecentraler

Öppen förskola

Öppna förskolan är en mötesplats för familjer med barn mellan noll och sex år. Det är gratis att besöka öppna förskolor och du behöver inte anmäla dig i förväg. Där kan du och din familj träffa andra barn och föräldrar.

Öppna förskolor

Bibliotek

På biblioteken kan du träffa andra föräldrar och vara med på aktiviteter med era barn som till exempel sagostunder och sångstunder. 

Hitta bibliotek

På gång på biblioteken

Andra mötesplatser där du bor

Det finns flera platser att träffa andra familjer, föräldrar och barn för umgänge, lek, inspiration och samtal. På många mötesplatser finns även personal som du kan vända dig till med dina frågor om föräldraskapet eller ditt barns utveckling. 

bemannade lekplatser

fritidsgårdar