Trygghetscirkeln föräldraträffar

Trygghetscirkeln är en kostnadsfri kurs för föräldrar med barn i åldern 0-6 år. Kursen fokuserar på samspelet mellan föräldrar och barn och består av 8 tillfällen.

Vad är Trygghetscirkeln?

Här får du hjälp att utforska ditt barns behov och utveckla ditt föräldraskap. Du får också lära dig mer om det viktiga samspelet mellan barn och förälder. Genom Trygghetscirkeln kan du hitta ett förhållningssätt i ditt föräldraskap som kan hjälpa ditt barn att känna trygghet och utveckla en god självkänsla.

Kursens innehåll

Programmet sträcker sig över 8 tillfällen som är ca 1,5 timme långa. Varje grupp tar emot 8 -10 föräldrar. Detta ger möjlighet till diskussion och reflektion utifrån egna erfarenheter som förälder. 

Under gruppträffarna pratar vi utifrån olika teman som alla knyter an till samspelet mellan barn och förälder. Vi använder oss av filmade exempel, där vi tittar på barnets behov av trygghet och utforskande i sin vardag.

Teman som tas upp

Utforska barnets behov

Vi lär oss om barnets behov av stöd från föräldern. Vad innebär det att vara en trygg bas för barnets utforskande och en säker hamn att återvända till?

Värdet av att vara tillsammans

Vi lär oss hur vi kan hjälpa barnet att hantera sina känslor. Hur skapar vi en god relation som lägger en stabil känslomässig grund för barnet? Hur kan vi vara tillsammans med barnet även i svåra känslor?

Vägen till trygghet

Vi tittar på barnets behov av anknytning och reflekterar över vår egen trygghet och sårbarhet. Hur påverkar vår känslomässiga tillgänglighet barnets sätt att förmedla sina behov och känslor?

När det känns svårt att vara förälder

Det är inte alltid lätt att var förälder. Vi undersöker balansen mellan att vara empatisk och tydlig även i utmanande situationer.

Att tolka barnets beteende

Vi tittar på hur man som förälder kan förstå sitt barns beteenden och hjälpa barnet att hantera sina känslor på ett bra sätt.

Kontakt och anmälan