Ledarskap för tonårsföräldrar

Tonårstiden kan vara en omvälvande tid i livet för såväl tonåring som förälder. Att vara tonårsförälder kan innebära glädje, spänning och nyfikenhet men också oro, bekymmer och ovisshet.

Den här kursen vänder sig till dig som upplever att du håller på att tappa greppet om relationen till din tonåring och vill bryta negativa mönster i relationen.

Kursen är gratis och består av nio gruppträffar där du får konkreta verktyg och utbyter erfarenheter med andra föräldrar.

Vad innehåller kursen?

Ledarskapsträning för tonårsföräldrar (LFT) är föräldraträffar för dig med barn i tonåren. Vid träffarna diskuterar vi tillsammans föräldrarollen utifrån ett kurshäfte med frågor och tips på redskap. Programmet har utarbetats i samarbete med föräldrar och bygger på deras erfarenheter. Det handlar om:

 • föräldrar i samma sits som får prata med varandra och utbyta erfarenheter
 • att du får verktyg att använda i föräldrarollen
 • att gruppledarna skapar en atmosfär av att ”stärka och bli styrkt”.

Gruppträffarna består av följande teman

 1. Intro
 2. Vad är det mitt barn försöker säga mig?
 3. Uppmuntran och beröm
 4. Hur överlever jag som förälder?
 5. Att skapa goda cirklar (1)
 6. Föräldraskap: Föräldrastil och ledarskap
 7. Att skapa goda cirklar (2)
 8. Från kontroll till koll
 9. Summering och avslutning

Kontaktuppgifter och anmälan

Här kan du se var kursen finns och vem du ska kontakta om du vill anmäla dig eller har frågor.