Förälder i nytt land

Förälder i nytt land är en kostnadsfri kurs där du pratar med andra föräldrar om hur det är att vara förälder i Sverige. Ni träffas ungefär åtta gånger. Samtalet leds av kursledare som talar samma språk som gruppen. Under kursen får du också möjlighet att träffa personal från socialtjänst, ungdomsmottagning, BVC och skola.

Förälder i nytt land