Barn i föräldrars fokus

Hur kan man få det gemensamma föräldraskapet att fungera efter en separation? Vill du ha hjälp eller lära dig mer om hur det blir för barn som varit med om, eller befinner sig i, föräldrakonflikter? Gruppen träffas 3 gånger och är kostnadsfri.

Vad innehåller kursen?

Barn i Föräldrars Fokus ( BiFF) riktar sig till föräldrar som är separerade och befinner sig i konflikt, i frågor som rör barnet. Syftet med BIFF är att du som förälder ska få hjälp att synliggöra ditt barns behov och situation genom att ställa dig frågan "Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn".

Vi utgår från:

  • ​Ett barnperspektiv.
  • Barns rättigheter.
  • Kunskap och forskning.
  • Egna reflektioner.

Föräldrar till gemensamt barn går i olika grupper. Kursen består av 3 tillfällen, varje träff är 2 timmar och hålls på kvällstid.

Kontakt och anmälan