Föräldragrupper

ABC föräldraträffar

ABC föräldraträffar är för alla med barn i åldern 3-12. Du får konkreta tips på hur ni kan undvika onödiga bråk i vardagen. ABC-träffarna består av 5 träffar där du får diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar. Det kostar inget att vara med.

Ledarskap för tonårsföräldrar

Tonårstiden kan vara en omvälvande tid i livet för såväl tonåring som förälder. Att vara tonårsförälder kan innebära glädje, spänning och nyfikenhet men också oro, bekymmer och ovisshet.

Förälder i nytt land

Förälder i nytt land är en kostnadsfri kurs där du pratar med andra föräldrar om hur det är att vara förälder i Sverige. Ni träffas ungefär åtta gånger. Samtalet leds av kursledare som talar samma språk som gruppen. Under kursen får du också möjlighet att träffa personal från socialtjänst, ungdomsmottagning, BVC och skola.

Trygghetscirkeln

Trygghetscirkeln är en kostnadsfri kurs för föräldrar med barn i åldern 0-6 år. Kursen fokuserar på samspelet mellan föräldrar och barn och består av 8 tillfällen.

Barn i föräldrars fokus

Hur kan man få det gemensamma föräldraskapet att fungera efter en separation? Vill du ha hjälp eller lära dig mer om hur det blir för barn som varit med om, eller befinner sig i, föräldrakonflikter? Gruppen träffas 3 gånger och är kostnadsfri.