Om familjecentraler

En familjecentral består av socialtjänst, barnhälsovård, barnmorskemottagning och Öppen förskola. Tillsammans arbetar de för att stödja er föräldrar med de små barnen (0-6 år). Här får du och din familj träffa andra familjer samt möjlighet att delta i aktiviteter och grupper.

Välkommen till familjecentralen

Till familjecentralen är du som har barn eller är blivande förälder välkommen. På familjecentralerna i Göteborg samarbetar barnmorskemottagning, barnavårdscentral (BVC), socialtjänst och öppen förskola. Ibland hittar du även andra verksamheter hos oss, som till exempel bibliotek och tandvård.

Hjärtat i familjecentralen är öppna förskolan där du och din familj kan träffa andra barn och föräldrar. Öppna förskolan erbjuder en plats för lek för barnen och ett lättillgängligt stöd för föräldrar. Du kan få svar på frågor som rör dig och din familj, exempelvis kring mat, sömn eller parrelationen. Om du önskar finns möjlighet till enskilda samtal med någon av oss som arbetar på familjecentralen.

Vi anpassar aktiviteterna på familjecentralen efter familjernas behov och önskemål. Exempel på aktiviteter hos oss är tematräffar och kurser kring föräldraskap.

Familjecentralen är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.

Hitta din familjecentral

Här hittar du kontaktuppgifter till familjecentralerna i Göteborg

Se filmen om familjecentralerna

Göteborg ska vara en jämlik stad. Familjecentraler ska öppnas i alla stadsdelar i Göteborg och fler där det behövs som mest. Att stärka familjen genom att utgå från deras villkor är kärnan i arbetet. På så vis kan barn få en god start i livet och fortsatt goda uppväxtvillkor.