En tegelbyggnad med glasdörr

Familjecentrerat arbete Torslanda

I Torslanda arbetar vi familjecentrerat. Det innebär att sjuksköterskor från barnavårdscentralen, barnmorskor, förebyggande socionom och förskolelärare arbetar tillsammans för att alla blivande föräldrar och vårdnadshavare med barn upp till sex år ska få ett så bra stöd som möjligt. Vi kan bland annat erbjuda råd och stöd i frågor kring föräldrarollen och om barnets utveckling.

 

Till webbplats för Familjecentrerat arbete Torslanda

Kontaktuppgifter

Koordinator Veronica Gunnarsson

Besöksadress

Flygledarevägen 3A

Funktioner

Hitta familjecentral

Hittar du inte vad du letar efter? Till Hitta familjecentral