En dörr med en skylt bredvid där det står enré

Familjecentrerat arbete norra Biskopsgården

I Norra Biskopsgården arbetar vi familjecentrerat. Det innebär att barnsjuksköterskor från barnavårdscentralen, barnmorskor, förebyggande socionomer och förskolelärare arbetar tillsammans för att alla blivande föräldrar och vårdnadshavare med barn upp till sex år ska få ett så bra stöd
som möjligt. Vi kan bland annat erbjuda råd och stöd i frågor kring föräldrarollen och om barnets utveckling.

Till webbplats för Familjecentrerat arbete norra Biskopsgården

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Vintervädersgatan 13

Funktioner

Hitta familjecentral

Hittar du inte vad du letar efter? Till Hitta familjecentral