Familj och föräldraskap

Behöver du inspiration i att stärka ditt barns självkänsla? Vill du dela dina erfarenheter kring föräldraskap och familjeliv med andra? Behöver ni utvecklas i er par- eller familjerelation? Det finns kurser, träffar, mötesplatser och stöd att ta del av. En del är specifikt för den stadsdel du tillhör – annat är tillgängligt oavsett var du bor.

Göteborgs Stad erbjuder utbildningar, kurser och träffar för dig som vill utvecklas i ditt föräldraskap. En del av träffarna och grupperna erbjuds i hela staden, andra finns endast i vissa stadsdelar.

Att vara förälder är ett viktigt och ibland tufft uppdrag. Vardagen kan vara full av glädjeämnen – men också utmaningar. Därför är det bra att ha tillgång till olika typer av stöd under resans gång, till exempel under perioder med bråk och konflikter, eller för att utveckla relationen med ditt barn. Med någon att prata med under vägen blir resan lättare.

På en öppen förskola finns utbildad personal som ansvarar för verksamheten. Barnen kan leka med andra barn och du som förälder eller vårdnadshavare kan umgås med andra vuxna. Du kan också få stöd i ditt föräldraskap av personalen om du har funderingar eller frågor.

Alla kan få problem i sin relation. Hos Göteborgs Stads familjerådgivning kan ni som par eller familj få hjälp att finna nya möjligheter och lösningar på problem och konflikter.