Föräldrastöd

Behöver du inspiration i att stärka ditt barns självkänsla? Vill du dela dina erfarenheter kring föräldraskap och familjeliv med andra? Behöver ni utvecklas i er par- eller familjerelation? Här hittar du kurser, träffar, mötesplatser och stöd att ta del av.

Föräldraträffar och gruppverksamhet

Inspireras och utvecklas i ditt föräldraskap! I Göteborg finns det utbildningar, kurser och träffar där du kan träffa andra föräldrar och dela erfarenheter och tips för att stärka relationen till ditt barn. En del erbjuds i hela staden, andra finns endast i vissa stadsdelar.

Mötesplatser

Det finns flera platser i Göteborg där du kan träffa andra föräldrar och vara med på aktiviteter tillsammans med barnen. På familjecentralerna, biblioteken och på öppen förskola kan du vara med på ordnade aktiviteter men också bara prata och umgås med andra föräldrar medan barnen leker.

Personlig rådgivning

Frågor om föräldraskapet uppstår då och för alla. Det är inte alltid lätt att veta hur man ska lösa konflikter, sätta gränser eller få mer positiv tid tillsammans med sitt barn. Ofta kan vi prata och rådgöra med någon i vår närhet men ibland kan det vara skönt att få tala med någon annan.

Tips och inspiration

Här kan du som förälder eller annan viktig vuxen hitta tips och inspiration. Vi vägleder dig vidare till information från till exempel hälso- och sjukvård och andra verksamheter som arbetar för att stötta föräldrar och ge barn en god uppväxt.

Öppen förskola

På en öppen förskola finns utbildad personal som ansvarar för verksamheten. Barnen kan leka med andra barn och du som förälder eller vårdnadshavare kan umgås med andra vuxna. Du kan också få stöd i ditt föräldraskap av personalen om du har funderingar eller frågor.

Familjerådgivning

Alla kan få problem i sin relation. Hos Göteborgs Stads familjerådgivning kan ni som par eller familj få hjälp att finna nya möjligheter och lösningar på problem och konflikter.

Covid-19: För dig som är barn, ung eller vårdnadshavare

Är du orolig eller har frågor om coronaviruset covid-19? Här kan du läsa om vart kan du vända dig om du behöver stöd.