Föräldrastöd

Behöver du inspiration i att stärka ditt barns självkänsla? Vill du dela dina erfarenheter kring föräldraskap och familjeliv med andra? Behöver ni utvecklas i er par- eller familjerelation? Här hittar du kurser, träffar, mötesplatser och stöd att ta del av.

Rådgivning

Som förälder upplever man ibland utmaningar. Ofta kan det hjälpa att tala med någon i ens närhet eller läsa om det, men ibland kan det vara skönt att få rådgöra med någon annan. Här hittar du kontaktuppgifter och länkar till olika typer av rådgivning och stöd för dig som förälder.

Aktiviteter för familjer

Här hittar du ett urval av aktiviteter som särskilt riktar sig till familjer. Du kan till exempel gå på sångstunder, sagoteatrar och mycket mer.

Aktiviteter för föräldrar

Här hittar du ett urval av aktiviteter som särskilt riktar sig till föräldrar. Du kan till exempel gå på föräldraträffar och föreläsningar.

Tips och inspiration

Här kan du hitta länkar till tips och inspiration från olika verksamheter som arbetar för att stötta familjer i vardagen.

Öppen förskola

På en öppen förskola finns utbildad personal som ansvarar för verksamheten. Barnen kan leka med andra barn och du som förälder eller vårdnadshavare kan umgås med andra vuxna. Du kan också få stöd i ditt föräldraskap av personalen om du har funderingar eller frågor.

Föräldraguide för utskrift

Föräldraguiden är en broschyr som innehåller tips på aktiviteter och information om vilket stöd du kan få som förälder.

Skola som arena

Barn som är aktiva på fritiden lyckas bättre i skolan. Därför håller ett antal skolor öppet för aktiviteter och möten utanför lektionstid. Hit kan du som barn eller vuxen som bor i området komma och delta i eller leda olika kostnadsfria aktiviteter.