Föräldrastöd

Behöver du inspiration i att stärka ditt barns självkänsla? Vill du dela dina erfarenheter kring föräldraskap och familjeliv med andra? Behöver ni utvecklas i er par- eller familjerelation? Här hittar du kurser, träffar, mötesplatser och stöd att ta del av.

Rådgivning

Som förälder upplever man ibland utmaningar. Ofta kan det hjälpa att tala med någon i ens närhet men ibland kan det vara skönt att få rådgöra med någon annan. Här hittar du kontaktuppgifter till olika typer av rådgivning och stöd för dig som förälder.

Aktiviteter för familjer

Här hittar du ett urval av aktiviteter som särskilt riktar sig till familjer. Du kan till exempel gå på sångstunder, sagoteatrar och mycket mer.

Aktiviteter för föräldrar

Här hittar du inom kort ett urval av aktiviteter som särskilt riktar sig till föräldrar. Du kan till exempel gå på föräldraträffar och föreläsningar.

Tips och inspiration

Här kan du som förälder eller annan viktig vuxen hitta tips och inspiration. Vi vägleder dig vidare till information från till exempel hälso- och sjukvård och andra verksamheter som arbetar för att stötta föräldrar och ge barn en god uppväxt.

Öppen förskola

På en öppen förskola finns utbildad personal som ansvarar för verksamheten. Barnen kan leka med andra barn och du som förälder eller vårdnadshavare kan umgås med andra vuxna. Du kan också få stöd i ditt föräldraskap av personalen om du har funderingar eller frågor.

Föräldraguide för utskrift

Föräldraguiden är en broschyr som innehåller tips på aktiviteter och information om vilket stöd du kan få som förälder.

Covid-19: För dig som är barn, ung eller vårdnadshavare

Är du orolig eller har frågor om coronaviruset covid-19? Här kan du läsa om vart kan du vända dig om du behöver stöd.