Nätverkslaget

Nätverkslaget vänder sig till barn, ungdomar och familjer i Göteborg. När du eller din familj har bekymmer och behöver hjälp kan vi hjälpa till att anordna nätverksmöten. Ett nätverksmöte är ett möte med viktiga människor kring dig som till exempel familj, släkt, vänner, personal från socialtjänsten, sjukvård eller skolan.

Hjälp att hitta lösningar tillsammans

Ibland fungerar livet inte riktigt som det ska. Då kan det vara svårt att ta kontakt med viktiga personer i sitt nätverk som till exempel familj, släkt, en vän, en lärare eller någon annan. Samtidigt är det viktigt att få rätt stöd och hjälp från sin omgivning. Nätverkslaget hjälper dig att bjuda in personer som är viktiga för dig till ett nätverksmöte. Syftet är att få en gemensam bild av situationen, samarbeta och tillsammans hitta nya vägar att gå vidare. 

Det finns flera olika situationer då det kan vara bra att bjuda in till ett nätverksmöte. Ibland kan det underlätta att någon neutral person, som inte är inblandad, förbereder och håller i mötet eller samtalet. Till exempel: 

  • När det finns något som oroar eller engagerar många kring ett barn eller en ungdom.
  • När de inblandade behöver prata och utbyta information för att bättre kunna gå vidare. Till exempel vid möten om en samordnad individuell plan, SIP.
  • När de inblandade behöver träffas för att utbyta information.
  • När du eller din familj har bekymmer och behöver hjälp eller har drabbats av en kris.
  • När barnet eller en ungdom står inför en förändring av sin livssituation som gemensamt behöver planeras.
  • När det finns många olika åsikter, oklarheter och kanske konflikter i ett nätverk.
  • När socialtjänsten gör en utredning.

Vårt mål är att nätverket tillsammans ska hitta vägar till en positiv förändring. Det kostar inget att få hjälp av oss och vi har tystnadsplikt. Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.

Mer hjälp för familjer, barn och unga

Här kan du som är barn, ungdom eller anhörig läsa om vilken hjälp du kan få och vart du ska vända dig i en akut situation: Stöd till familj, barn och ungdom