Mini-Maria

Använder du droger och försökt sluta men inte lyckats? Kanske är du orolig för att du har tagit skada av droger? Kanske är du orolig för någon i din närhet som missbrukar? Det finns hjälp att få på Mini-Maria. Du kan komma själv eller tillsammans med någon du känner.

Mini-Maria Göteborg har tre öppenvårdsmottagningar för ungdomar upp till 21 år som har frågor och bekymmer som berör narkotika och eller alkohol. Det är gratis att få hjälp hos Mini-Maria och vi har tystnadsplikt. På våra mottagningar arbetar socionomer, sjuksköterskor, psykologer och läkare. Vi har lång erfarenhet och specialistkunskaper om beroende och riskbruk.

Vem vänder vi oss till?

  • Du som är under 21 år och har frågor eller bekymmer som rör droger
  • Du som är orolig över att ditt barn, släkting eller kompis missbrukar droger
  • Du som arbetar med ungdomar och är orolig för någon ung persons missbruk

Mini-Maria har en webbplats med mer information

Du kan läsa mer om Mini-Maria på vår webbplats Mini-Maria

Föräldrautbildning i cannabis- och drogkunskap

Är du förälder och orolig för att ditt barn ska börja röka cannabis, eller redan har provat? Vi anordnar regelbundet utbildningar för föräldrar i cannabis- och drogkunskap. Utbildningen är kostnadsfri och vi träffas i små grupper med andra föräldrar vid två tillfällen på kvällstid. Kontakta oss om du vill veta mer.

Kontakta Mini-Maria

Mini-Maria Centrum-Väster

Mini-Maria Nordost

Mini-Maria Hisingen

För dig som är över 20 år

Är du över 20 år kan du kontakta Behandlingsgruppen för drogproblem som finns på tre ställen i staden. Vi ger stöd och råd till dig som är beroende av droger eller alkohol. Du som är anhörig eller närstående kan också kontakta Behandlingsgruppen.