Psykiskt sjuk förälder

Har du en förälder som har en psykisk sjukdom? Det är viktigt att veta att det inte är ditt fel att din förälder är sjuk och att det finns stöd att få.

Att ha en psykiskt sjuk förälder

När någon i familjen är psykiskt sjuk påverkar det hela familjen. Det kan vara svårt för dig när dina föräldrar gör saker som du själv och andra uppfattar som konstiga, till exempel ligger i sin säng hela dagen eller hör saker som andra inte kan höra. Eller att dina föräldrar inte gör saker som de brukar göra, till exempel väcker dig på morgonen, lagar mat eller duschar sig.

Om du oroar dig för någon av dina föräldrar

Det är vanligt att barn som har en psykisk sjuk förälder oroar sig för hur föräldern har det när man är i skolan och då kan det vara svårt att koncentrera sig på det man ska göra. Det kan också vara så att du inte kan göra saker som dina kamrater kan för att du inte vill lämna din förälder ensam hemma.

Det är bra om du har någon vuxen på skolan som du känner förtroende för och som känner till hur du har det så att du kan få stöd när det känns svårt.

Det är viktigt att veta att det inte är ditt fel att din förälder är sjuk.

För dig som bor med en ensamstående förälder

Lever du som är barn eller ungdom med en ensamstående förälder som är psykiskt sjuk, kan det bli särskilt svårt för dig och du kan behöva extra stöd. Du kan till exempel ansöka om en kontaktfamilj eller en kontaktperson från socialtjänsten. Om någon av dina föräldrar blir sjuk och inte kan vara hemma, kan du behöva bo någon annanstans ett tag. Går det inte att lösa på något annat sätt måste socialtjänsten se till att du får vara någonstans där du kan ha det bra. 

Hit kan du vända dig

Längre ner på sidan hittar du även webbplatser där du kan läsa om olika psykiska sjukdomar och hur det kan vara att ha en förälder som har en psykisk sjukdom.