Övergrepp och våld

Som barn har du rätt att slippa bli utsatt för våld eller övergrepp. Om du råkat ut för det ska du alltid anmäla till polisen. Det finns också annat stöd att få.

För dig som blivit utsatt för våld eller andra övergrepp

Att bli utsatt för våld eller andra övergrepp kan sätta djupa spår. Även rättprocessen efter en polisanmälan kan vara jobbig att gå igenom. Här kan du få information om olika verksamheter där du kan få stöd.

Du ska alltid anmäla till polisen om du har blivit utsatt för våld eller övergrepp.

Stödcentrum för brottsutsatta

På Stödcentrum för brottsutsatta finns personal som kan ge stödsamtal till dig och din familj. De kan även finnas med som stöd innan, under och efter rättsprocessen. 

Stödcentrum brottsutsatta

Socialtjänsten 

Du kan vända dig till Socialtjänsten för att få råd och stöd. Här kan du också få hjälp att hitta till andra som ger stöd. 

Hitta socialkontoret där du bor

Barnahus Göteborg (tidigare Barnhuset)

Till Barnahus Göteborg kommer du som är barn eller ungdom för att få hjälp när du blivit utsatt för ett brott. Det kan handla om att du blivit slagen av en vuxen hemma eller blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp.

Barnahus Göteborg

Medling 

Medling är en frivillig verksamhet för dig som varit med om en brottshändelse eller en konflikt. Det är både för dig som har blivit utsatt för brott och för dig som har begått ett brott. Du får prata om det som hände med de som varit inblandade i brottet eller konflikten. 

Medling