Alkohol och droger

Vill du sluta missbruka droger eller lever du i en familj där någon missbrukar? Här kan du som är ung läsa om olika verksamheter där du kan få hjälp.

För dig som har ett missbruk

Att ta sig ur ett missbruk på egen hand kan vara mycket besvärligt, ibland kan det till och med vara svårt att veta vad som är ett missbruk. Men det finns flera ställen att vända sig till för att få hjälp. Det finns särskilda verksamheter som är specialiserade på att ge unga människor stöd i att ta sig ur ett missbruk. Det finns tre Mini-Maria i Göteborg där du och din familj kan få hjälp.

Mini-Maria Centrum-Väster

Mini-Maria Hisingen

Mini-Maria Nordost

Du kan även prata med någon vuxen i skolan som du litar på eller ringa till socialkontoret där du bor för att få hjälp.

Även du som anhörig kan ta kontakt för att få stöd. 

För dig som lever i en familj där det finns missbruk

Lever du i en familj med någon som missbrukar kan det vara skönt att träffa andra som är i samma situation, att få prata med andra som går igenom samma saker. 

Lever du som barn eller ungdom med en ensamstående förälder kan det bli särskilt svårt för dig och du kan behöva extra stöd. Då kan du till exempel ansöka om en kontaktfamilj eller en kontaktperson från socialtjänsten. Om din mamma eller pappa har ett aktivt missbruk så att han/hon inte kan vara hemma kan du behöva bo någon annanstans ett tag. Går det inte att lösa på något annat sätt måste socialtjänsten då se till att du får vara någonstans där du kan ha det bra. 

Hit kan du vända dig

Socialkontoret där du bor

Du kan alltid ringa till socialkontoret där du bor, flera stadsområden har egen verksamhet och anhörigstöd.