Hjälp till barn och unga

Alla mår dåligt ibland. Här kan du som är barn, ungdom eller anhörig läsa om olika problem och diagnoser, var du kan få hjälp och stöd om du inte mår bra och vart du ska vända dig i en akut situation.

Alla kan må dåligt ibland. Ibland känner man sig utanför, har många svåra val att göra, är med om en olycka eller utsätts för ett brott. Här kan du läsa mer om vart du som barn, ungdom eller anhörig kan vända dig för att få hjälp och stöd.

Här finns information om vart du kan vända dig om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp.

Om du och din familj behöver stöd i vardagen kan du vända dig till en familjemottagning eller en barn- och ungdomsenhet som finns i den stadsdel där du bor.

Vill du sluta missbruka droger eller lever du i en familj där någon missbrukar? Här kan du som är ung läsa om olika verksamheter där du kan få hjälp.

Har du en förälder som har en psykisk sjukdom? Det är viktigt att veta att det inte är ditt fel att din förälder är sjuk och att det finns stöd att få.

Som barn har du rätt att slippa bli utsatt för våld eller övergrepp. Om du råkat ut för det ska du alltid anmäla till polisen. Det finns också annat stöd att få.

Här får du reda på vart du ska vända dig om du misstänker att en ung person under 18 år inte har det bra hemma eller far illa på annat sätt.

Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) erbjuder specialistvård för dig som är upp till 18 år och har psykiatriska svårigheter.

Lever du eller någon i din närhet med hedersrelaterat våld och förtryck och behöver stöd och hjälp? Här hittar du information om vart du kan vända dig.