Hjälp till barn och unga

Alla mår dåligt ibland. Här kan du som är barn, ungdom eller anhörig läsa om olika problem och diagnoser, var du kan få hjälp och stöd om du inte mår bra och vart du ska vända dig i en akut situation.

Hjälp till barn och unga som mår dåligt

Alla kan må dåligt ibland. Ibland känner man sig utanför, har många svåra val att göra, är med om en olycka eller utsätts för ett brott. Här kan du läsa mer om vart du som barn, ungdom eller anhörig kan vända dig för att få hjälp och stöd.

Har du behov av akut hjälp?

Här finns information om vart du kan vända dig om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp.

Alkohol och droger

Vill du sluta missbruka droger eller lever du i en familj där någon missbrukar? Här kan du som är ung läsa om olika verksamheter där du kan få hjälp.

Psykiskt sjuk förälder

Har du en förälder som har en psykisk sjukdom? Det är viktigt att veta att det inte är ditt fel att din förälder är sjuk och att det finns stöd att få.

Övergrepp och våld

Som barn har du rätt att slippa bli utsatt för våld eller övergrepp. Om du råkat ut för det ska du alltid anmäla till polisen. Det finns också annat stöd att få.

Barn- och ungdomspsykiatri (Bup)

Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) erbjuder specialistvård för dig som är upp till 18 år och har psykiatriska svårigheter.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Lever du eller någon i din närhet med hedersrelaterat våld och förtryck och behöver stöd och hjälp? Här hittar du information om vart du kan vända dig.