Fältgruppen City

Fältgruppen arbetar uppsökande med ungdomar i åldern 13–21 år. Det innebär att vi finns på platser där ungdomar vistas så som Nordstan, centralstationen, gator och torg. Vi arbetar dagtid, kvällar och helger. Vår uppgift är att se hur ungdomar har det och fungera som ett stöd i olika situationer.
Med oss kan du prata om:
- Att hänga i stan
- Vänskap och ensamhet
- Hem och familj
- Självförtroende och identitet
- Kärlek och sexualitet
- Skola och fritid
- Alkohol och droger
- Andra viktiga saker för dig
Vi kan stötta dig med:
- Följa med till ungdomsmottagningen
- Kontakten med socialtjänst eller andra myndigheter
- Följa med som stöd vid rättegångar
- Länka till utbildning, arbetsförmedling eller andra verksamheter
Att prata med oss är alltid frivilligt och du bestämmer själv om du vill ha kontakt. Vi har tystnadsplikt och väljer du att prata med oss gör du det i förtroende. Samtidigt är det så att om vi får reda på något som gör oss oroliga är vi skyldiga att underrätta socialtjänsten. Det kallas att vi har anmälningsskyldighet. Om vi underrättar socialtjänsten får du reda på det innan.
För dig som förälder:
Vi möter ungdomar som vistas i Nordstan eller andra delar av centrala Göteborg. Är du orolig eller misstänker att ditt barn befinner sig i dessa miljöer så är du välkommen att ta kontakt med oss. Det kan hända att vi får kontakt med efterlysta ungdomar som befinner sig i citymiljöer. Om ditt barn är efterlyst får du gärna vända dig till oss.
För dig som möter unga i ditt arbete:
Ibland möter vi efterlysta ungdomar som befinner sig i Nordstan eller andra delar av centrala Göteborg. Är du orolig för en ungdom är du välkommen att kontakta oss. Vi kan också svara på generella frågor om citymiljöer och fältarbete, hjälpa till i uppföljningsarbetet samt vara stödperson för ungdomar i möten.
Mer om oss:
Den kunskap vi får om ungdomars villkor använder vi för att påverka situationen för ungdomarna och vi kartlägger ungdomsmiljöer och fenomen i centrala Göteborg. Vi samordnar även stadens insatser vid större ungdomsarrangemang som till exempel valborg och Kulturkalaset.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Smedjegatan 7

Postadress

Box 5293
402 25 Göteborg

Fältgrupper

Hittar du inte vad du letar efter? Till Fältgrupper