Fältgrupper

Fältgrupperna i Göteborg arbetar med uppsökande och socialt förebyggande arbete bland ungdomar.

Fältgrupperna finns där ungdomarna vistas och samtalar med dem och ger råd och stöd för att skapa en trygg miljö för dem. Fältsekreterarna eller fältarna, som vi kallas, besöker skolor, fritidsgårdar och andra samlingsplatser och är ute på eftermiddagar, kvällar och helger där ungdomarna är. 

Är du som anhörig orolig för någon ung kan du kontakta oss. Vi arbetar också med att möta föräldrar och samarbetar med socialtjänst och polis. Vi har tystnadsplikt. Vi har också anmälningsskyldighet, så om vi får veta något som gör att vi känner oro över en ungdoms välbefinnande som till exempel missbruk, brottslighet eller brister i omsorgen hemma måste vi anmäla det till socialtjänsten.

Hittade 6 st
Visa som:
 • Fältgruppen Angered

  Kommunal, Angered
  Fältgruppen Angered är en uppsökande verksamhet som vänder sig till ungdomar upp till 18 år. Att vi arbetar uppsökande innebär att vi vistas i de miljöer där vår målgrupp befinner sig vilket kan vara allt från det lokala torget, fotbollsplanen, skolg...
 • Fältgruppen City

  Kommunal, Centrum
  Fältgruppen arbetar uppsökande med ungdomar i åldern 13–21 år. Det innebär att vi finns på platser där ungdomar vistas så som Nordstan, centralstationen, gator och torg. Vi arbetar dagtid, kvällar och helger. Vår uppgift är att se hur ungdomar har de...
 • Fältgruppen i Västra Göteborg

  Kommunal, Västra Göteborg
  Fältgruppen arbetar med uppsökande och socialt förebyggande arbete med våra ungdomar i centrala Tynnered.
 • Fältgruppen Majorna-Linné

  Kommunal, Majorna-Linné
  Fältgruppen är en uppsökande verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar mellan 10 och 20 år. Att vi arbetar uppsökande innebär att vi vistas i de miljöer där barn och unga befinner sig, vilket kan vara allt från hållplatsen, fritidsgården, skol...
 • Fältgruppen Norra Hisingen

  Kommunal, Norra Hisingen
  Vi i fältgruppen arbetar i huvudsak för ungdomar 10-19 år. Vi finns där ungdomar vistas, samtalar med dem och ger råd och stöd. Detta för att skapa en trygg miljö och en meningsfull fritid. Behöver du som anhörig mer information eller om du är du oro...
 • Fältgruppen Östra Göteborg

  Kommunal, Östra Göteborg
  Fältgruppen är en uppsökande verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar mellan 10 och 20 år. Att vi arbetar uppsökande innebär att vi vistas i de miljöer där barn och unga befinner sig, vilket kan vara allt från hållplatsen, fritidsgården, skol...