Stöd till familj, barn och ungdom

Använder du droger och försökt sluta men inte lyckats? Kanske är du orolig för att du har tagit skada av droger? Kanske är du orolig för någon i din närhet som missbrukar? Det finns hjälp att få på Mini-Maria. Du kan komma själv eller tillsammans med någon du känner.

Fältgrupperna i Göteborg arbetar med uppsökande och socialt förebyggande arbete bland ungdomar.

Du som har fått ersättning för att ha sex med någon eller skadar dig med sex kan vända dig till Mikamottagningen. Till oss kan du komma med dina funderingar och samtala om din situation.