Stiftelser - vem kan söka?

Här kan du läsa om vem eller vilka som har möjlighet att kunna få stiftelsemedel från stiftelser som Göteborgs Stad förvaltar.

Snabbguide till vilka kan söka pengar:

 • Elever och lärare på kommunala skolor i Göteborg  kan söka stipendier.
 • Skolpersonal  kan söka premier till elever eller aktiviteter för skolklasser.
 • Blivande studerande som antingen ska läsa yrkesutbildning eller är ekonomiskt behövande kan söka stipendier. 
 • Familjer med funktionsvariation eller barn med särskilda behov som bor i Göteborgs kommun. 
 • Ekonomiskt behövande vuxna, barn och barnfamiljer som bor i Göteborgs kommun.
 • Det är möjligt för föreningar och organisationer att söka pengar för aktiviteter eller projekt.
 • Biståndshandläggare kan söka medel till pojkar som har eller är LVU-placerade.

Det är viktigt att tänka på att bara för att person eller förening uppfyller villkoren för att kunna söka pengar från stiftelser betyder det inte att man kommer att beviljas pengar. Det är ingen rättighet att få pengar från stiftelser utan det är en gåva. 

Är du eller har du varit elev på kommunal gymnasieskola i Göteborg? Om ja:

 • Funderar du på att läsa moderna språk utomlands?
 • Är du kille (ditt juridiska kön är man) och läser till präst?
 • Läser du estetiska ämnen och vill vidareutbilda dig tex. utomlands?

Om något av alternativen stämmer in på dig ska du läsa mer om alternativet studerande.

Är du lärare på kommunal skola i Göteborg? om ja:

 • Funderar du på att göra en utbildningsresa utomlands?
 • Utveckla ditt pedagogiska eller vetenskapliga författarskap?
 • Funderar du på att gå en kurs eller delta på en konferens för din egen fortbildnings skull?
 • Är du lärare på Hvitfeldtska gymnasiet eller lärare på Schillerska gymnasiet?

Om något av alternativen stämmer in på dig ska du läsa mer om alternativet lärare.

Är du skolpersonal på en kommunal gymnasieskola? Om ja:

 • Vet du om elever på skolan som du skulle vilja ge beröm och uppmuntran?
 • Vet du om klasser som skulle vilja göra klassresor eller gemensamma aktiviteter?

Om något av alternativen stämmer in på dig ska du läsa mer om alternativet skola.

Är du blivande studerande? Om ja:

 • Ska du gå en yrkesutbildning i Sverige eller utomlands som inte stat eller kommun bekostar? 
 • Ska du gå en utbildning inom något konstnärligt yrke och är studiebegåvad ungdom med behov?
  • Stämmer det att den utbildning som du accepterats till är inte grundutbildning eller någon annan utbildning som betalas av stat eller kommun?
  • Är du folkbokförd i Sverige?

Om något av alternativen stämmer in på dig ska du läsa mer om Stiftelserna Ringnér och Lindeqvist.

Har din familj en medlem med funktionsvariation eller barn med särskilda behov?

 • Har någon i familjen funktionsvariation?
 • Går ditt barn i förskola och har särskilda behov?
 • Eller har du ett barn som är döv eller hörselskadad?

Om något stämmer in och ni bor i Göteborgs kommun ska du läsa mer om alternativet särskilda behov.

Är du ekonomiskt behövande?

 • Tjänar du mindre än 190 400 kronor om året?
 • Har du ingen förmögenhet eller den är mindre än 47 600 kronor?

Understiger din sammantagna inkomst 190 400 kr och förmögenheten understiger 47 600 kr anses du vara ekonomsikt behövande. 

Om det stämmer in på dig och du bor i Göteborgs kommun ska du läsa mer om alternativet behövande.

Är du med i en förening som planerar att göra ett projekt eller en aktivitet?

 • Är föreningen allmännyttig och tänker göra en aktivitet som är allmännyttig?
 • Vill föreningen göra ett projekt för barn med särskilda behov?
 • Barnkollo till barn i Göteborg?
 • Ferieaktiviteter till barn och ungdomar från Göteborg?
 • Aktiviteter eller projekt barnhem eller sjuk-/konvalescenthem för barn?
 • Projekt eller aktiviteter till barn som är döva eller hörselskadade?

Om något av alternativen stämmer in ska du läsa mer om alternativet förening.

Är du pojke och har varit eller är LVU-placerad?

 • Prata då med din handläggare på socialkontoret i någon av Göteborgs stadsdelar, om att få hjälp med att söka medel från Stiftelsen Räddningsinstitutet.
 • Gäller pojkar från Göteborgs kommun som är mellan 7 25 år.
 • Det är din handläggare som har tillgång till ansökningsblanketten