Stiftelser - ordlista

Många stiftelser kom till redan på 1800-talet och för oss är det viktigt att det blir rätt när medel ges från stiftelserna, alltså att vi följer stiftarens vilja. Det gör att ibland kan språket vara gammalmodigt och bland stiftelser finns det ord som kanske inte alla använder i det dagliga livet. Vi vill därför gärna förklara en del ord och göra det lättare för dig att hitta rätt.

Ansökan till våra stiftelser stänger snart

17 mars 2023

De flesta ansökningar har sista ansökningsdag 31 mars.

Ansökan F7 stiftelsen August Ringnér och F8 stiftelsen makarna Lindeqvist har öppet till 30 april.

Ord Förklaring
Allmännyttig organisation

Innebär att föreningen/organisationen både i sitt ändamål och i sin verksamhet är allmännyttig och det är definierat enligt Skatteverket att omfatta följande områden:

Idrott, Kultur, Miljövård, Omsorg om barn och ungdom
Politisk verksamhet, Religiös verksamhet, Sjukvård
Social hjälpverksamhet, Sveriges försvar och krisberedskap i samverkan med myndighet, Utbildning
Vetenskaplig forskning, En annan likvärdig verksamhet.

Anslag Pengar som delas ut från stiftelse
Avkastning Utdelning, ränta på stiftelsens kapital
Behövande Behov av ekonomisk hjälp
Donation Pengar eller tillgångar som en stiftelse får ta emot som gåva
Ekonomiskt behövande För år 2022 gäller det att du har en årsinkomst som är lägre än 193 200 kr. Eventuell förmögenhet får inte vara högre än 48 300 kr. Med förmögenhet avses tillgångar som kapital, värdepapper, fastighet, bostadsrätt, bil, båt med mera och detta ska minskas med eventuella skulder.
Fond Stiftelser kallades innan 1996 för fonder och ibland finns namnet fond kvar i stiftelsernas namn
Gåva En gåva är pengar som förbrukas inom en begränsad tid till ett speciellt ändamål
Pauvres Honteux Uttalas: påvre hontö och är ett franskt ord som beskriver tidigare välbeställda som hamnat på obestånd d.v.s. personer som haft bättre ekonomi och nu är behövande
Premie Delas ut till elever som uppskattning för prestation och kan inte sökas
Stipendium Medel som går att söka för att kunna studera, forska eller liknande