Stiftelser - sökbara just nu

Här hittar du information om när det är ansökningsperiod och var du hittar ansökan under ansökningsperioden.

Ansökningsperioder 

 • Stiftelsen Räddningsinstitutet som delar ut pengar till pojkar som är eller har varit LVU-placerade har öppet sin ansökan året ut. 
 • Stiftelserna Olof och Caroline Wijks fond, Wilhelm Röhss donationsfond och Renströmska fonden delar ut bidrag till allmännyttiga föreningar och organisationer och har ansökan via motioner. Motionstiden för ledamöter i Göteborgs Stads fullmäktige öppnar 16 september och stänger 27 januari 2022.

 • Övriga utlysningar med ansökan för 2022 öppnar 1 november.

Bra att veta

Ansökningar till våra stiftelser ska göras i ett digitalt ansökningssystem, förutom till de som har motionsförfarande.

Bilagor som ska bifogas digitalt måste vara i Pdf-format.

Inga beslut fattas förrän efter att ansökningsperioden är slut. Så även om du ansöker tidigt så kommer inga pengar att betalas ut förrän i april - juni.

Om du är osäker på vilken ansökan du ska använda, gå till vem kan söka.

Det är bra om du läser så här söker du, innan du börjar fylla i ansökan. Då får du all information om vad det är som krävs för att kunna söka pengar.

Är du intresserad av vilka stiftelser det är du söker ifrån beroende på vilken ansökan du använder så kan du läsa mer på Göteborgs Stads Stiftelser

Alla kan inte få pengar från stiftelserna

 • Det är viktigt att tänka på att bara för att en person eller förening uppfyller villkoren för att kunna söka pengar från stiftelserna betyder det inte att man kommer att beviljas pengar.
 • Det finns en begränsad summa att dela ut varje år och pengarna räcker inte till så att alla ansökningar kan beviljas.
 • Det är ingen rättighet att få pengar från stiftelser utan det är en gåva. 


Studerande - Elever

Ansökningsperioden för 2022 öppnar 1 november och stänger 31 mars.

Hur mycket pengar du kan få i stipendium beror på vad du söker för och sedan vad som beviljas.

Ansökan ska göras digitalt i vårt ansökningssystem.

Välj utlysning F1 Studerande i ansökningssystemet.

Det finns 3 kategorier att välja mellan.

 1. Elev eller före detta elev på Schillerska gymnasiet som ska studera språk utomlands
 2. Läser estetiska ämnen och vill förkovra mig
 3. Yngling som studerat på kommunalt gymnasium i Göteborg och nu läser till präst

Till vissa av kategorierna ska det bifogas bilagor digitalt i Pdf-format. Det framgår i ansökningssystemet vilka bilagor som behövs för vald kategori.

Ansökningsportalen hittar du här.

Lärare

Ansökningsperioden för 2022 öppnar 1 november och stänger 31 mars.

Hur mycket pengar du kan få i stipendium beror på vad du söker för och sedan vad som beviljas.

Endast för lärare vid kommunala grund-och gymnasieskolor i Göteborgs Stad.

Ansökan ska göras digitalt i vårt ansökningssystem. 

Välj utlysning F2 Lärare i ansökningssystemet.

Det finns 2 kategorier att välja mellan.

 1. Studieresa för främjande av vetenskaplig undervising eller forskning (endast för lärare vid Hvitfeldska och Schillerska)
 2. Studier, studieresa eller vetenskapligt och pedagogiskt författarskap

Ansökningsportalen hittar du här.

Skolpersonal

Ansökningsperioden för 2022 öppnar 1 november och stänger 31 mars.

Hur mycket pengar som kan beviljas beror på vad du söker för och sedan vad som beviljas.

Endast för kommunala grund- och gymnasieskolor i Göteborgs Stad.

Ansökan ska göras digitalt i vårt ansökningssystem. 

Välj utlysning F3 Skola i ansökningssystemet.

Det finns 2 kategorier att välja mellan.

 1. Premier till enskilda elever
 2. Gruppaktiviteter för flera elever

Medel beviljas inte till redan genomförda aktiviteter. Ansök gärna för aktiviteter för kommande läsår. Inga beslut fattas förrän efter ansökningstiden har stängt.

Ansökningsportalen hittar du här.

Familj med barn med särskilda behov eller funktionsvariation

Ansökningsperioden för 2022 öppnar 1 november och stänger 31 mars.

Varje beviljad ansökan får 12 000 kronor.

Medel beviljas endast boende i Göteborgs kommun.

De som fått medel de senaste tre åren prioriteras inte.

Ansökan ska göras digitalt i vårt ansökningssystem. 

Tänk på att bilagor ska bifogas i Pdf-format.

Välj utlysning F5 Särskilda behov i ansökningssystemet.

Om du inte har möjlighet att göra ansökan i systemet kommer det att finnas en ansökningsblankett tillgänglig i ansökningsportalen. Obs att sista dag att ansöka på blankett är 28 februari.

Ansökningsportalen hittar du här.

Ekonomiskt behövande

Ansökningsperioden för 2022 öppnar 1 november.

 • Varje beviljad ansökan till ekonomiskt behövande vuxen får minst 5 000 kronor.
 • Varje beviljad ansökan till ekonomiskt behövande änka med oförsörjda barn, barnfamiljer, barn och arbetarfamiljer får minst 12 000 kronor.

Medel beviljas endast boende i Göteborgs kommun.

De som fått medel de senaste tre åren prioriteras inte.

Ansökan ska göras digitalt i vårt ansökningssystem. 

Tänk på att bilagor ska bifogas i Pdf-format.

Välj utlysning F4 Behövande i ansökningssystemet.

Om du inte har möjlighet att göra ansökan i systemet kommer det att finnas en ansökningsblankett tillgänglig i ansökningsportalen. Obs att sista dag att ansöka på blankett är 28 februari.

Ansökningsportalen hittar du här.

Stiftelserna Ringnér och Lindeqvist 

Utbildningsstipendier från Stiftelserna August Ringnérs och Makarna Lindeqvists stipendiefonder.

Ansökningsperioden för 2022 öppnar 1 november och stänger 30 april.

Ansökan ska göras digitalt i vårt ansökningssystem. 

Ansökningsportalen hittar du här

Föreningar med barnverksamhet

Ansökningsperioden för 2022 öppnar 1 november och stänger 31 mars.

Ansökan ska göras digitalt i vårt ansökningssystem. 

Tänk på att bilagor ska bifogas i Pdf-format.

Välj utlysning F6 Föreningar i ansökningssystemet.

Ansökningsportalen hittar du här.

Föreningar allmännyttiga

Stiftelserna Olof och Caroline Wijks fond, Wilhelm Röhss donationsfond och Renströmska fonden delar ut bidrag till allmännyttiga föreningar och organisationer och har ansökan via motioner.

Motionstiden för ledamöter i Göteborgs Stads fullmäktige öppnar 16 september och stänger 27 januari 2022. Motionsblanketter kommer att finnas tillgängliga här under motionstiden. 

Föreningen måste kontakta en ledamot i Göteborg Stads fullmäktige som är villig att skicka in en motion om att föreslå att föreningens aktivitet/projekt borde beviljas pengar från stiftelsen. Här hittar du ledamöter i Göteborgs Stads kommunfullmäktige.

Motionsblankett Stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond 2022

Motionsblankett Stiftelsen Renströmska fonden 2022

Motionsblankett Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond 2022

Pojkar som är/varit LVU-placerade

Det är endast handläggare inom socialtjänsten som kan fylla i ansökan. 

Ansökan för 2021 är öppen.

Ansökan ska göras på en ansökningsblankett som finns hos handläggare inom socialtjänsten.

Medel beviljas pojkar som är mellan 7 och 25 år.

Lovande sceniska artister

Här kan du som är ung lovande scenisk artist med anknytning till Göteborgs Stadsteater eller Backa Teater söka resestipendium från Stiftelsen Göteborgs Teaterförenings Stipendiefond.

Ansökningsperioden för 2021 är stängd.

Andra stiftelser

Här hittar du andra stiftelser som Göteborgs Stads kommunfullmäktige utser en eller flera förtroendevalda till stiftelsernas styrelser. Detta är inte stiftelser som Göteborgs Stad förvaltar. Dessa stiftelser har egna ansökningsperioder och du måste istället kontakta stiftelserna om du har några frågor.

För kontakt med stiftelserna Haralds minne eller Praktiska Hushållsskolan ska du kontakta SEB Institutioner & Stiftelser 405 04 Göteborg.

Stiftelsen Pensionsinrättning för ålderstigne och sjuklige tjänare når du genom att besöka stiftelsens hemsida stiftelsenpensionsinrattningen.se

Vill du komma i kontakt med Stiftelsen J.C.E. Nolleroths Donationsfond ska du besöka stiftelsens hemsida nolleroth.se

Jubileumsstiftelsen Göteborg 350år har ansökningsperiod till 31 mars och är nu stängd.