Stiftelser där du ansöker på annat sätt

Här hittar du information om stiftelserna som delar ut bidrag till allmännyttiga föreningar och organisationer och har ansökan via motioner till kommunfullmäktige. Vi informerar också om några andra stiftelser som inte har digital ansökan och hur man söker till dem.

Ansökan via motioner till kommunfullmäktige

Stiftelserna Olof och Caroline Wijks fond, Wilhelm Röhss donationsfond och Renströmska fonden delar ut bidrag till allmännyttiga föreningar och organisationer och har ansökan via motioner till kommunfullmäktige.

Motionstiden för ledamöter i Göteborgs Stads fullmäktige öppnar 15 september och stänger i januari 2023. Motionsblanketter kommer att finnas tillgängliga här under motionstiden. 

Motionsblankett Stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond 2023

Motionsblankett Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond 2023

Motionsblankett Stiftelsen Renströmska fonden 2023

Föreningen måste kontakta en ledamot i Göteborg Stads fullmäktige som är villig att skicka in en motion om att föreslå att föreningens aktivitet/projekt borde beviljas pengar från stiftelsen. Här hittar du ledamöter i Göteborgs Stads kommunfullmäktige.

Resestipendium för utlandsstudier inom handel

Här kan du som är anställd på ett handelsföretag i Göteborg söka resestipendium för utlandsresa för studier. 

Du som söker ska ha varit anställd i minst 2 år på ett företag som sysslar med internationell handel. Du ska vara anställd med inriktning på t.ex. handel, ekonomi, juridik, språk. Du ska vara under 30 år.

Ansökan är öppen året om.

Ansökan Stiftelsen Kontoristföreningens resestipendiefond

Resestipendium för lovande sceniska artister

Här kan du som är ung lovande scenisk artist med anknytning till Göteborgs Stadsteater eller Backa Teater söka resestipendium från Stiftelsen Göteborgs Teaterförenings Stipendiefond.

Ansökningsperioden är öppen 1 juni till 30 september.

Stiftelsen Per och Alma Olssons fond 

Stiftelsens ändamål är att utdela ett pris om minst tvåtusen (2 000) kronor åt byggherren till det eller de hus med därtill hörande anläggningar inom Göteborgs stad, som under nästföregående år fullbordats och visat sig bäst motsvara estetiska samt där jämte hygieniska och praktiska krav. Åt prisbelönt hus skall infällas en tavla med årtal för premieringen.

Mer information om Stiftelsen Per och Alma Olssons fond

Stiftelsen Per och Alma Olssons fond för Göteborgs folkskolor

Stiftelsen Per och Alma Olssons fond för Göteborgs folkskolor ska använda sin avkastning till inre konstnärlig utsmyckning i form av målning eller skulptur, av Göteborgs stads grundskolor. 

Om du som representant för en grundskola i Göteborg vill anmäla intresse för att delta i ett kommande projekt arrangerat av stiftelsen, fyll i formuläret som du hittar här: https://goteborgkonst.se/konsten/grundskolefonden

Bidrag till pojkar i Göteborg som är/varit LVU-placerade

Ansökan ska göras på en ansökningsblankett som finns hos handläggare inom socialtjänsten.

Gäller pojkar från Göteborgs kommun som är mellan 7 — 25 år.

Ansökan är öppen året ut.

Andra stiftelser

Här hittar du några andra stiftelser där Göteborgs Stads kommunfullmäktige utser en eller flera förtroendevalda till stiftelsernas styrelser. Detta är inte stiftelser som Göteborgs Stad förvaltar. Dessa stiftelser har egna ansökningsperioder och du måste istället kontakta stiftelserna om du har några frågor.

För kontakt med stiftelserna Haralds minne eller Praktiska Hushållsskolan ska du kontakta SEB Institutioner & Stiftelser 405 04 Göteborg.

Stiftelsen Pensionsinrättning för ålderstigne och sjuklige tjänare når du genom att besöka stiftelsens hemsida stiftelsenpensionsinrattningen.se

Vill du komma i kontakt med Stiftelsen J.C.E. Nolleroths Donationsfond ska du besöka stiftelsens hemsida nolleroth.se