Stiftelser - så här söker du

Här kan du läsa mer om hur du gör för att söka utifrån det alternativet som bäst stämmer in på dig. Vi berättar vad som är rätt ansökan och vilka bilagor du måste ha med, hur du kan få hjälp och hur du vet om du har beviljats några medel. Vi berättar också hur vi gör med personuppgifter.

Medel från stiftelser är skattefritt och räknas inte som inkomst. Vi ger inte ut stiftelsemedel för akut ekonomiskt behov.

Studerande/elever

Vilken är den rätta ansökan och behövs det bilagor?

 • Du ska göra en digital ansökan i vårt ansökningssystem och välja utlysning F1 Studerande. Mer information hittar du här.
 • Vilka bilagor som ska bifogas är beroende på vad det är du söker för. Oftast behövs en kopia på gymnasiebetyg och något som styrker din inkomst. tex kopia på din senaste inkomstdeklaration eller intyg från kurator att du kan anses vara ekonomiskt behövande.
 • Tänk på att du behöver ha bilagorna digitalt i Pdf-format för att kunna bifoga dem till din ansökan.

Kan jag få hjälp att fylla i information?

 • Tala med kurator på din skola.
 • Fråga om hjälp på bibliotek eller medborgarkontor.
 • Ring till vår kundservice, se telefonnummer nedan.
 • Skicka ett meddelande till vår e-postbrevlåda, se adressen nedan.

Hur vet jag om jag har beviljats medel?

 • Du kommer att få ett meddelande om du har beviljats eller inte.
 • Om du beviljas medel behöver du inte återrapportera vad du har gjort för pengarna.

Lärare

Vilken är den rätta ansökan och behövs det bilagor?

 • Du ska göra en digital ansökan i vårt ansökningssystem och välja utlysning F2 Lärare. Mer information hittar du här.
 • Inga bilagor ska bifogas ansökan.

Kan jag få hjälp att fylla i information

 • Ring till vår kundservice, se telefonnummer nedan.
 • Skicka ett meddelande till vår e-postbrevlåda, se adressen nedan.

Hur vet jag om jag har beviljats medel?

 • Du kommer att få ett meddelande om du har beviljats eller inte.
 • Om aktiviteten inte genomförs ska medlen omgående betalas tillbaka.

Hur gör jag med återrapportering?

 • Om du beviljas medel kommer du få mer information om hur återrapporteringen ska göras.
 • Du kommer att behöva skicka in en blankett där du ska redogöra vad pengarna har använts till och du kommer att behöva lämna in underlag som bekräftar att du verkligen har gjort det du skrev om i din ansökan.

Skolpersonal

Vilken är den rätta ansökningsblanketten och behövs det bilagor?

 • Du ska göra en digital ansökan i vårt ansökningssystem och välja utlysning F3 Skola. Mer information hittar du här.
 • Inga bilagor ska bifogas ansökan.

Kan jag få hjälp att fylla i information

 • Tala med kurator på din skola.
 • Ring till vår kundservice, se telefonnummer nedan.
 • Skicka ett meddelande till vår e-postbrevlåda, se adressen nedan.

Hur vet jag om medel har beviljats?

 • Du kommer att få ett meddelande om du har beviljats eller inte.
 • Om du beviljas medel behöver du inte återrapportera vad du har gjort för pengarna.
 • Om aktiviteten inte genomförs ska medlen omgående betalas tillbaka.

Stiftelserna Ringnér och Lindeqvist

Vilken är den rätta ansökan om jag vill söka stipendium för yrkesutbildning både i utlandet och inom Sverige?

 • Du ska göra en digital ansökan i vårt ansökningssystem och välja utlysning F7 Stiftelsen August Ringnér.
 • Bifoga:
  • Personbevis inte äldre än 6 månader. 
  • Officiell information om utbildningen, praktik- eller arbetsplatsen du söker stipendium för.
  • Antagningsbesked eller välkomstbrev. 

Tänk på att du behöver ha bilagorna digital i Pdf-format för att kunna bifoga dem till din ansökan.

Mer information hittar du här.

Vilken är den rätta ansökan om jag vill söka stipendium för konstnärlig yrkesutbilning eller examensarbete (inom alla ämnen) och jag är ekonomiskt behövande studerande?

 • Du ska göra en digital ansökan i vårt ansökningssystem och välja utlysning F8 Stiftelsen Makarna Lindeqvist. Bifoga:
  • Personbevis inte äldre än 6 månader. Sökande ska vara mellan 18 och 24 år när ansökningstiden går ut den 30 april.
  • Senaste slutskattsedel.
  • Antagningsbevis, intyg från lärare eller dylikt som styrker deltagande i utbildning, kan kompletteras före utbetalning av stipendium.

Tänk på att du behöver ha bilagorna digitalt i Pdf-format för att kunna bifoga dem till din ansökan.

Mer information hittar du här.

Hur kan jag få hjälp att söka?

 • Ring till vår kundservice, se telefonnummer nedan.
 • Skicka ett meddelande till vår e-postbrevlåda, se adressen nedan.

Hur vet jag om jag har beviljats medel?

 • Du kommer att få ett meddelande om du har beviljats.

Vad händer om jag beviljas medel men genomför inte min utbildning?

 • Stipendiat blir återbetalningsskyldig om utbildningen inte genomförs.

Hur gör jag med återrapportering?

 • Om du beviljas medel kommer du få mer information om hur återrapporteringen ska göras.
 • Du kommer att behöva skicka in en berättelse om vad pengarna har används till och du kommer att behöva bekräfta att du verkligen har gjort det du skrev om i din ansökan.
 • Om din återrapportering inte godkänns blir du återbetalningsskyldig.

Familjemedlem med funktionsvariation eller barn med särskilda behov

Vilken är den rätta ansökan och behövs det bilagor?

 • Du ska göra en ansökan i vårt digitala ansökningssytem och välja utlysning F5 Särskilda behov. Mer information hittar du här.
 • Intyg om sjukdom, funktionsnedsättning och familjebevis ska bifogas.
 • Tänk på att du behöver ha bilagorna digitalt i Pdf-format för att kunna bifoga dem till din ansökan. Har du inte bilagorna i Pdf-format finns i systemet alternativet att skicka in dem med brev.
 • Om du inte har möjlighet att göra ansökan i systemet kommer det att finnas en ansökningsblankett tillgänglig i ansökningsportalen.

Kan jag få hjälp att fylla i information

 • Vänd dig till närmsta bibliotek eller medborgarkontor.
 • Ring till vår kundservice, se telefonnummer nedan.
 • Skicka ett meddelande till vår e-postbrevlåda, se adressen nedan.

Hur vet jag om jag har beviljats medel?

 • Pengar kommer att sättas in på ditt konto eller så får du en utbetalningsavi på posten.
 • Om du beviljas medel behöver du inte återrapportera vad du har gjort för pengarna.

Ekonomiskt behövande

Vilken är den rätta ansökan och behövs det bilagor?

 • Du ska göra en ansökan digitalt i vårt ansökningssystem och välja utlysning F4 Behövande. Mer information hittar du här.
 • Familjebevis (Kontakta Skatteverket och var noga med att det är familjebevis och inget annan form av personbevis som du behöver.)   
 • Senaste inkomstdeklaration med specifikation från Skatteverket. Du som inte deklarerar ska istället kontakta skattverket och begära få  kontoutdraget ”Samtliga KU".
 • Beroende på hur du har fyllt i din ansökan, om du har angivet att du har löneanställning så ska du också bifoga anställningsbevis eller en löneavi som styrker att du har en löneanställning. Om du fyllt i att du är medlem i Göta Coldinu order ska du bifoga underlag som styrker detta.
 • Tänk på att du behöver ha bilagorna digitalt i Pdf-format för att kunna bifoga dem till din ansökan. Har du inte bilagorna i Pdf-format finns i systemet alternativet att skicka in dem med brev.
 • Om du inte har möjlighet att göra ansökan i systemet kommer det att finnas en ansökningsblankett tillgänglig i ansökningsportalen. Obs ansökningstiden för blanketten är till och med 28 februari.

Kan jag få hjälp att fylla i information

 • Vänd dig till närmsta bibliotek eller medborgarkontor.
 • Ring till vår kundservice, se telefonnummer nedan.
 • Skicka ett meddelande till vår e-postbrevlåda, se adressen nedan.

Hur vet jag om jag har beviljats medel?

 • Om en ansökan beviljas medel sätts pengarna in på konto. Har du inget konto får du automatiskt en utbetalningsavi.
 • Utbetalningar sker löpande under året. Banken skickar hem ett besked till dig att pengar är insatta på ditt konto. Medel från stiftelser är skattefritt och räknas inte som inkomst.
 • Om du beviljas medel behöver du inte återrapportera vad du har gjort för pengarna.

Föreningar

Vilken är den rätta ansökan?

 • Är ni en allmännyttig förening med barnverksamhet ska ni göra ansökan digitalt i vårt ansökningssystem. Välj utlysning F6 föreningar och organisationer. Mer information hittar ni här.
 • Är ni en allmännyttig förening som ska genomföra allmännyttig aktivitet eller projekt så ska ni kontakta en ledamot i Göteborgs Stads kommunfullmäktige som skickar in en motion om att ni söker pengar. Här kan ni hitta ledamöter som sitter i Göteborgs Stads kommunfullmäktige

Vilka bilagor behövs?

 • Registreringsbevis
 • Upprättad årsredovisning med revisionsberättelse.
 • Tänk på att bilagorna måste vara i Pdf-format för att ni ska kunna bifoga dem till er digitala ansökan.

Kan jag få hjälp att fylla i information

 • Vänd dig till närmsta bibliotek eller medborgarkontor.
 • Ring till vår kundservice, se telefonnummer nedan.
 • Skicka ett meddelande till vår e-postbrevlåda, se adressen nedan.

Hur vet jag om jag har beviljats medel och hur ska återrapportering ske?

 • Föreningen kommer att få ett meddelande om medel har beviljats eller inte.
 • Information kommer också då att skickas om hur återrapportering ska göras.
 • Föreningen kommer att behöva skicka in en berättelse om vad pengarna har använts till.
 • Föreningen kommer att tillfrågas att vara med  på seminarietillfälle på stadsbiblioteket och berätta om hur det gick till att söka, få medel och vad som har gjorts för pengarna.
 • Om aktiviteten inte genomförs ska medlen omgående betalas tillbaka.

Vad händer med de personuppgifter som jag skickar in?

 • Göteborgs stad sköter cirka 80 stiftelser. Många av dem delar ut pengar till föreningar och enskilda utifrån inkomna ansökningar. All hantering av personuppgifter i verksamheten sker med stöd av samtycke. Samtycket är en förutsättning för att vi ska behandla dina personuppgifter och för att du ska kunna få bidrag från stiftelserna.

Hur har vi fått in dina personuppgifter?

 • För att vi ska pröva en ansökan krävs att du ansökt om bidrag. Genom samtycket i ansökan medger du oss att hantera de uppgifter du skickat in och ger oss möjlighet kontrollera dessa i befolkningsregister och hämta in offentliga uppgifter om dig hos skatteverket. Någon ytterligare inhämtning av dina personuppgifter görs inte utan att vi efterfrågat ytterligare samtycke från dig.

Vad är en personuppgift?

 • En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, såsom namn, personnummer, adresser, fotografier m.m.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

 • Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera, kopiera m.m.

Personuppgiftsansvarig

 • Det är kommunstyrelsen i Göteborg som är personuppgiftsansvarig vilket innebär att styrelsen har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta den personuppgiftsansvarige. Du har rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Adress personuppgiftsansvarig;

Göteborgs stad, stadsledningskontoret, stiftelser, 404 82 Göteborg, mejladress stiftelser@stadshuset.goteborg.se

Varför behandlar vi dina personuppgifter (ändamål)?

 • Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna pröva om du uppfyller förutsättningarna för att kunna få bidrag från någon av våra stiftelser. Stiftelsernas föreskrifter (bestämmelser) innehåller krav som måsta uppfyllas. Den som fattar beslut om utdelning måste se till att den som beviljas bidrag uppfyller dessa förutsättningar. Detta granskas i efterhand av stiftelsernas revisor och kan också granskas av länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet.
 • Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter för något annat ändamål eller syfte.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

 • Din ansökan behandlas först i en grupp anställda som öppnar ditt brev eller din digitala ansökan för en första prövning om ansökan uppfyller grundkraven enligt ansökningshandlingen. Denna grupp sorterar också godkända ansökningar till lämplig stiftelse eller den stiftelse som angetts på din ansökningsblankett. Ansökan prövas därefter av en utdelningsstyrelse eller av utsedd person. Om din ansökan beviljas lämnas uppdrag till stiftelseekonom att göra utbetalning hos den bank som stiftelserna har avtal med.
 • Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till revisorn, länsstyrelsen eller Regionarkivet, som förvarar vissa ansökningshandlingar och beslut. Kommunstyrelsen har som ytterst ansvarig också rätt ta del av din ansökan.
 • Även ägarna för våra stödsystem inom IT har tillgång till personuppgifterna och med dem finns upprättade avtal som ska säkerställa ett uppgifterna inte lämnas vidare.
 • Personuppgifter som gäller sökanden som är ekonomiskt behövande eller personer med nedsatt hälsa eller funktionshinder lämnas inte ut på begäran av någon annan. Personuppgifter som gäller sökanden som ansöker om stipendier, för föreningar, för klassresor och liknande kan komma att lämnas ut på begäran av enskild utifrån kommunfullmäktiges policy om öppenhet i stiftelserna.

Tredje land?

 • Dina personuppgifter kommer inte att hanteras utanför EU.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

 • Dina personuppgifter kommer att sparas av kommunen till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt.
 • Personuppgifter i beviljade ansökningar lagras hos oss i sju år för att därefter förstöras
 • Personuppgifter i ansökningar som fått avslag lagras i ett år för att därefter förstöras
 • Ofullständiga och felaktiga ansökningar förstörs omgående
 • Personuppgifter som finns i återredovisningar lagras hos oss i ett år och förstörs därefter
 • Personuppgifter som hör till utbetalningar sparas i sju år och förstörs därefter

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss?

 • Begära tillgång till dina personuppgifter
 • Begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling, av dina personuppgifter
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter
 • Begära flyttning av data
 • När som helst återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke gäller återkallelsen från den dag som återkallelsen skedde.
 • Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten