Per och Alma Olssons grundskolefond

Per och Alma Olsson var ett barnlöst grosshandlarpar som testamenterade delar av sin förmögenhet till staden. Den fond som numera heter Per och Alma Olssons grundskolefond ser till att utvalda skolor dels kan få en konstnärlig utsmyckning av hög kvalitet, dels att barnen får arbeta tillsammans med konstnären.

Syftet med fonden är att förse Göteborgs grundskolor med konst ”ägnat att väcka barnets fantasi och utveckla dess färgsinne.” Göteborg Konst bistår fonden med sakkunskap. Den årliga avkastningen används till att en konstnär skapar ett platsspecifikt konstprojekt. Resultatet blir ett konstverk integrerat i skolans miljö och där elever och personal ges möjlighet att få ta del av processen.

Det finns en utdelningsansvarig grupp av politiker för fonden. Göteborg Konst bistår gruppen med sakkunskap och hjälp.

Intresseanmälan för konstprojekt i grundskolan:

Om du som representant för en grundskola i Göteborg vill anmäla intresse för att delta i ett kommande projekt arrangerat av Per och Alma Olssons grundskolefond, fyll i formuläret som du hittar här: https://goteborgkonst.se/konsten/grundskolefonden