Per och Alma Olssons fond - Bästa huset i stan

Varje år delar Per och Alma Olssons fond ut pris till den byggnad som uppfyller kraven på utformning och användning. Priset består av en plakett och 5000 kronor som ska användas till konstnärlig utsmyckning eller annat som kan komma till glädje för andra.

Göteborgs bästa byggnad, 2020 och 2021

Per och Alma Olsson var ett barnlöst grosshandlarpar som i sitt testamente från 1926 donerade 100 000 kronor till Göteborgs stad att via en fond varje år delas ut till "den byggherre som under nästföregående år färdigställt det eller de hus som visat sig bäst motsvara estetiska samt därjämte hygieniska och praktiska krav".

Per och Alma Olsson fond är ett litet byggnadspris, men det enda i sin kategori som delas ut av Göteborgs Stad. Det är ett pris som verkligen lyfter fram en byggnads alla kvaliteter och inte bara utformningen.

 Pristagaren utnämns av en jury som består av fem "konstförståndiga ledamöter" och utses enligt testamentet enligt följande:

  • två ledamöter från stadsfullmäktige (i dag kommunfullmäktige)
  • en ledamot från byggnadsnämnden
  • en ledamot från Tekniska samfundets i Göteborg avdelning för husbyggnadskonst
  • en ledamot från styrelsen från Göteborgs museum (i dag kulturnämnden).

Vem som helst har dock möjlighet att nominera. 

Filer och dokument