Per och Alma Olssons fonder

Per och Alma Olssons fond - Bästa huset i stan

Varje år delar Per och Alma Olssons fond ut pris till den byggnad som uppfyller kraven på utformning och användning. Priset består av en plakett och 5000 kronor som ska användas till konstnärlig utsmyckning eller annat som kan komma till glädje för andra.

Per och Alma Olssons grundskolefond

Per och Alma Olsson var ett barnlöst grosshandlarpar som testamenterade delar av sin förmögenhet till staden. Den fond som numera heter Per och Alma Olssons grundskolefond ser till att utvalda skolor dels kan få en konstnärlig utsmyckning av hög kvalitet, dels att barnen får arbeta tillsammans med konstnären.