Stiftelser - så används pengarna

Göteborgarnas välvilliga inställning till välgörenhet förr i tiden har satt tydliga spår i samhället. Flera göteborgska familjers förmögenheter lade grunden till institutioner och verksamheter som lever kvar än i dag. Röhss, Dickson, Wijk och Lindberg är några av alla dessa familjer som gett upphov till bland annat muséer, skolor, bostäder och parker.

Göteborgs Stads stiftelser

De äldsta stiftelserna bildades på 1800-talet och delas in i tre huvudgrupper:

  • Stiftelser inom det kulturella området som lämnar bidrag till museer för inköp till samlingarna
  • Stiftelser inom det kommunala utbildningsområdet som delar ut premier till elever eller resebidrag till lärare för studieresor
  • Stiftelser inom det sociala området som lämnar bidrag till ekonomiskt behövande personer som är bosatta i Göteborg

Göteborgs Stad förvaltar enbart avkastningsstiftelser, vilket innebär att staden ansvarar för stiftelsernas kapital och att avkastningen delas ut enligt de ändamål som den som skänkte pengarna har bestämt. Stiftelsernas huvudinriktningar är att ge bidrag till ekonomiskt behövande eller personer med funktionsvariation (sociala stiftelser), stipendier med mera till elever och lärare (utbildningsstiftelser) och att främja konst och kultur för göteborgarna (kulturstiftelser). Därutöver ingår stiftelser som delar ut pengar till andra organisationer för olika allmännyttiga och välgörande ändamål.

Så här förvaltas stiftelsernas kapital

Stiftelsernas kapital ingår i en gemensam samförvaltning, vari varje stiftelse har en andel. Varje stiftelse är dock en egen juridisk person med egna räkenskaper. De allra flesta av stiftelserna är skattebefriade, eftersom ändamålen är allmännyttiga. Kapitalförvaltningen upphandlas i konkurrens och pengarna är placerade i tre fonder med en riskspridning i enlighet med stadens antagna riktlinjer.

Stiftelsernas kapital uppgick i december 2017 till cirka 940 miljoner kronor. Totalt delades 24 miljoner kronor ut till enskilda göteborgare, lärare och elever, föreningar, kulturinstitutioner och andra allmännyttiga ändamål.

Utdelning för inköp och bevarande av samlingar

Inom kulturområdet lämnades i huvudsak bidrag till:

För pengarna har köpts in konstverk i form av tavlor, skulpturer och andra föremål. Pengar har också använts till konserveringsarbeten, utställningar och forskning med mera. Inköp har även gjorts för utsmyckning av offentliga platser.

Totalt har 4,2 miljoner kronor delats ut i stiftelser med kulturinriktning under 2017.

Utdelning till elever och lärare

Utbildningsstiftelserna har bidragit med stipendier och resebidrag till elever och lärare, huvudsakligen i de kommunala grund- och gymnasieskolorna. Elever har också fått premier för goda skolprestationer och andra framsteg och skolor har beviljats ekonomiskt stöd för genomförande av olika klassaktiviteter.

Det är cirka 600 elever som direkt fått pengar, medan över 1 000 elever fått del av olika aktiviteter som stiftelserna betalat för. Nästan 200 lärare har fått resebidrag för olika former av kompetensutveckling.

Totalt har 7,9 miljoner kronor delats ut från utbildningsstiftelserna under 2017.

Utdelning till ekonomiskt behövande och barn med särskilda behov

Sociala stiftelserna har beviljat medel till ekonomiskt behövande barnfamiljer, äldre och vuxna samt till enskilda med funktionsnedsättning eller deras familjer. De flesta har fått belopp mellan 5 000 kr - 12 000 kr. Andelen kvinnor uppgår till 75 procent och män 25 procent. Totalt har 6,5 miljoner kronor delats ut.

Utdelning till allmännyttiga föreningar och föreningar med barnverksamhet

Under året har föreningar och ideella organisationer med allmännyttig verksamhet tilldelats 4,7 miljoner kronor för olika projekt och aktiviteter och det har varierat mellan 8 500 kronor till 350 000 kronor till de enskilda föreningarna.