Så här går en utredning till

När din ansökan om ekonomiskt bistånd kommit in till socialkontoret gör socialsekreteraren en behovsprövning. Det betyder att socialsekreteraren ställer frågor och samlar in information om din ekonomi.

Socialsekreteraren utreder ditt behov

För att ansöka om ekonomiskt bistånd, eller socialbidrag som det tidigare kallades, ringer du till socialkontoret i stadsdelen där du bor. Du får då en tid för ett besök på socialkontoret, oftast inom två veckor. Glöm inte att tala om ifall du behöver tolk. Om du bor med någon måste ni göra en ansökan ihop. 

För att veta om du kan få ekonomiskt bistånd gör socialsekreteraren en utredning. Vid en utredning samlar socialsekreteraren in information om hur din ekonomi ser ut och gör en behovsprövning. Det betyder att socialsekreteraren ställer frågor och samlar in papper som kan bekräfta hur din ekonomi ser ut, till exempel kontoutdrag och lönespecifikationer från tre månader tillbaka. 

Man räknar ihop inkomsterna för dig och de du bor med och ser på vilka kostnader du/ni har. Socialsekreteraren kontrollerar dina uppgifter med till exempel försäkringskassan, a-kassan, bilregistret och arbetsgivare och behöver ditt godkännande för att göra det. Om du inte går med på det kan det bli svårt eller omöjligt att göra en behovsprövning.

Det här behöver du göra innan du ansöker om socialbidrag

Innan du ansöker om socialbidrag ska du se till att du ansökt om andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till, exempelvis bostadsbidrag, underhållsstöd eller a-kassa. När du bokar en tid får du även veta vilka papper du måste ha med dig för att kunna intyga hur din ekonomi ser ut.

Inför mötet med socialsekreteraren får du hemskickat information om socialbidrag och en lista på vilka papper du ska ta med. Är ni två som ansöker ska ni båda ha med dessa papper. Du får också en ansökningsblankett som du/ni ska fylla i och ha med. På den blanketten lovar du också att de uppgifter du lämnat är riktiga.

Dina uppgifter sparas

Uppgifterna du lämnar förs in i ett dataregister, som heter socialregistret. I socialregistret får du en personakt som innehåller uppgifter om:

  • personnummer, namn och adress
  • civilstånd, om du är gift, skild eller sambo och antal familjemedlemmar
  • dina inkomster och utgifter
  • hur mycket socialbidrag du fått.

Socialsekreteraren gör anteckningar i din akt så länge du får socialbidrag. Du har rätt att läsa allt som skrivs om dig.

Personalen har tystnadsplikt

All personal på socialkontoret har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till utomstående. Den stadsdelsförvaltning du tillhör har dock tillgång till uppgifterna i socialregistret. Dessutom har kommunen skyldighet att lämna vissa uppgifter till Socialstyrelsen. 

Du har rätt att överklaga

Om du inte är nöjd med socialtjänstens beslut kan du överklaga till förvaltningsrätten. Din socialsekreterare kan hjälpa dig med det.