Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd

Om du inte kan försörja dig själv eller din familj kan du söka ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag). Du har i första hand ett eget ansvar att reda upp din ekonomiska situation. Ekonomiskt bistånd fungerar som en yttersta hjälp för dig som har tillfälliga ekonomiska problem.

Innan du ansöker

 • Du kan inte få ekonomiskt bistånd för att betala skulder. Är det svårt att få ihop ekonomin på grund av till exempel skulder, ska du kontakta budget- och skuldrådgivare.
 • Har du sparade pengar eller aktier ska du först använda de pengarna. Det gäller också tillgångar som bil, båt eller bostadsrätt.
 • Sök alla andra bidrag och ersättningar som du har rätt till.
 • Om du är under 18 år eller går på gymnasiet, är dina vårdnadshavare skyldiga att försörja dig.
 • Har du en sambo eller är gift, är ni försörjningspliktiga i förhållande till varandra - därför ska ni söka gemensamt.

Sök andra ersättningar du kan ha rätt till

 • Sök A-kassa. Är du inte med i en A-kassa kan du ansöka om ersättning hos ALFA-kassan.
 • Ersättning från Försäkringskassan, till exempel barnbidrag och flerbarnstillägg, bostadsbidrag, eventuella sparade föräldrapenningdagar, sjukpenning, aktivitetsstöd och underhållsstöd.
 • Studiemedel från CSN. Som student har du inte rätt till ekonomiskt bistånd även om dina inkomster är under försörjningsstödsnormen.

Skriv in dig på Arbetsförmedlingen

 • Om du blir arbetslös behöver du skriva in dig på Arbetsförmedlingen samma dag som du slutar arbeta.
 • Sök arbeten aktivt och skriv upp vilka arbeten du har sökt
 • Om du är sjuk måste du ha ett läkarintyg på att du inte kan arbeta.

Är du studerande?

Du som studerar kan ha rätt till ekonomiskt bistånd under sommarlovet. Det här behöver du uppfylla:

 • du kan inte ordna försörjning på annat sätt
 • du ska ha planerat din ekonomi, ha använt sparade pengar, sålt bil, aktier, fonder
 • du ska börja söka arbete minst tre månader innan terminen är slut
 • du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara fortsatt aktivt arbetssökande
 • Om du är sjuk måste du ha ett läkarintyg på att du inte kan arbeta

Så här ansöker du

Vad ska ekonomiskt bistånd räcka till?

Stödet är utformat för att täcka det mest nödvändiga, till exempel mat, kläder och boende. Om du har särskilda skäl kan du få hjälp med andra utgifter.

Gör en provberäkning

Du kan göra en provberäkning på Socialstyrelsens webbplats för att se om du kan ha rätt till försörjningsstöd. Provberäkningen är bara en vägledning. Alla beslut om ekonomiskt bistånd bygger på en individuell bedömning och en personlig kontakt med en socialsekreterare. Du har alltid rätt att lämna in en ansökan.

Meddela oss om förändringar

Du som får ekonomiskt bistånd måste meddela din socialsekreterare om du får ändrade inkomster eller utgifter. Du är också skyldig att meddela om du flyttar ihop eller isär, om du delar bostaden med någon eller om du flyttar till annan bostad.

Om du lämnar osanna eller ofullständiga uppgifter kan du bli åtalad för bedrägeri och bli återbetalningsskyldig.