Om ekonomiskt bistånd

Du som har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv kan ansöka om ekonomiskt bistånd.

Vem som helst kan under en period hamna i ekonomiska svårigheter. Om det händer dig kan du ansöka om stöd och hjälp från socialkontoret som hör till den stadsdel där du bor. Ansök om ekonomiskt bistånd

Så här fungerar ekonomiskt bistånd

Biståndet ska täcka det mest nödvändiga som till exempel mat, kläder och boende. Om du har särskilda skäl kan du även få hjälp med andra utgifter.

Svenska

Engelska

Arabiska

Tigrinja

Somaliska

Persiska

Dari


Stöd enligt socialtjänstlagen

Så här går en utredning till