Återansök om ekonomiskt bistånd

Du som redan har ekonomiskt bistånd ska återansöka varje månad. Här kan du se hur du gör för att återansöka. Om det är första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd ska du alltid boka en nybesökstid.

När du återansöker om ekonomiskt bistånd på webben

Om du har ett pågående ärende och har e-legitimation kan du återansöka om ekonomiskt bistånd på Mina sidor.

 • Du kan återansöka dygnet runt. 
 • Du behöver inte besöka socialkontoret för att återansöka. 
 • Du behöver inte skicka in dina underlag (men du behöver spara dem). 
 • Du kan följa ditt ärende och se beslut på Mina sidor.

Information och regler

Via e-tjänsten kan du söka så kallat försörjningsstöd, som bidrag till kostnad för:

 • månadens hushållsutgifter (som livsmedel, hygienartiklar, kläder och skor)
 • bostad
 • el
 • hemförsäkring
 • bredband eller fiber
 • a-kassa och fackavgift
 • lokala resor
 • läkarvård och medicin inom högkostnadsskyddet.

Om du vill söka stöd för andra saker, som till exempel tandvård, glasögon eller kurslitteratur behöver du söka på annat sätt. Kontakta då din handläggare för mer information.

Innan du loggar in

 • Du behöver ha en e-legitimation för att återansöka på webben. De e-legitimationer som fungerar är Bank-ID, mobilt Bank-ID och Telias e-legitimation. Du kan skaffa e-legitimation via din bank eller via Telia. 
 • Om du söker tillsammans med någon (make/maka, sambo eller partner) måste den personen också ha e-legitimation. 
 • Innan du börjar din återansökan behöver du samla ihop dina underlag (till exempel besked om inkomst eller bidrag, kvitton och fakturor). 

Vänta med att återansöka tills du har alla underlag! 

Så här gör du

 • Logga in på Mina sidor på goteborg.se med hjälp av e-legitimation.
 • Svara på ett antal frågor om din livssituation och ekonomi (inkomster och utgifter). Du behöver inte skicka med några underlag.
 • Godkänn din ansökan. Om du söker tillsammans med någon ska den personen också godkänna med sin e-legitimation.

Mina sidor

Spara kvitton och underlag 

Göteborgs Stad väljer slumpmässigt ut ansökningar för kontroll (stickprov). Det innebär att din ansökan kan bli utvald för kontroll. Då måste du kunna visa kvitton och andra underlag. 

Det är olagligt att lämna felaktiga uppgifter. Det kan leda till att du måste betala tillbaka biståndet. Det kan också leda till polisanmälan. Därför är det viktigt att de uppgifter du lämnat stämmer och att du kan visa dina underlag vid en kontroll.

När du lämnar in en återansökan om ekonomiskt bistånd via e-tjänsten utförs vissa av stegen i hanteringen av ett datorprogram, men ditt beslut hanteras alltid av en handläggare. Även det slumpvisa valet av vilka som ska lämna in sina underlag för kontroll sköts automatiskt.

Se ditt socialtjänstärende på webben

Du som får ekonomiskt bistånd kan se ditt socialtjänstärende på webben, under Mina sidor. Där kan du också se alla dina andra pågående ärenden i Göteborgs Stad. Du kan endast se de tjänster som är aktuella för dig. Om du vet att du får ekonomiskt bistånd, men inte kan se ditt ärende under Mina sidor, kan du kontakta din handläggare.

Har du frågor?

Hör av dig till din handläggare. Du kan fortfarande återansöka om ekonomiskt bistånd genom att lämna in en pappersblankett. Om du gör det behöver du inte lämna in någon bilaga, men du måste fortfarande spara alla underlag eftersom kontroller kommer att utföras på slumpvis utvalda ansökningar.

Information på engelska och arabiska

Om återansökan av ekonomiskt bistånd på engelska - PDF

Om återansökan av ekonomiskt bistånd på arabiska - PDF

Ansök om ekonomiskt bistånd första gången

Ansök om ekonomiskt bistånd