Ansök om försörjningsstöd

Denna e-tjänst används av dig som bor i någon av stadsdelarna Centrum eller Östra Göteborg. och vill ansöka eller återansöka ekonomiskt bistånd.

Om du bor i någon annan stadsdel ska du inte ansöka här, kontakta istället ditt socialkontor.

Steg 1 av 4 Ej påbörjat

Personuppgifter

Steg 2 av 4 Ej påbörjat

Sysselsättning

Steg 3 av 4 Ej påbörjat

Ekonomi

Steg 4 av 4 Ej påbörjat

Övrig information och samtycke