Så här ansöker du om ekonomiskt bistånd

Börja med att ringa Göteborg Stads Kontaktcenter, som hjälper dig med kontakt till den socialförvaltning som du tillhör. Du kan vara anonym och diskutera din situation innan du ansöker om ekonomiskt bistånd.

Vid samtalet kommer vi att fråga dig om:

 • Dina familjeförhållanden: om du är ensam eller gift/sambo, om du har barn och om barnen bor hos dig
 • Vilka inkomster du har haft och vilka utgifter du har
 • Hur du/ni bor
 • Vilka tillgångar du/ni har
 • Om du är arbetslös, studerande, sjukskriven eller något annat
 • Vad du har gjort de senaste månaderna och dina planer för framtiden

Under samtalet gör vi en så kallad förhandsbedömning. Det betyder att vi bedömer om du kan ha rätt till ekonomiskt bistånd. Du får också information om rätten till ekonomiskt bistånd i just din situation. Du har alltid rätt att göra en ansökan om ekonomiskt bistånd, även om socialsekreteraren bedömer att du inte har rätt till ekonomiskt bistånd.

Inför ditt första besök får du en kallelse med tid och vem du ska träffa. Du får också en lista på vilka papper som du måste ta med dig, till exempel kontoutdrag och lönespecifikationer. Kom ihåg att meddela oss om du behöver tolk. Är du gift eller sambo ska din partner också ha med dessa papper. Det går enklare och fortare om du har alla handlingar du behöver och om alla uppgifter i blanketten är ifyllda innan ditt första besök.

Hitta socialkontor


Filmen på fler språk:

Så här går utredningen till

På mötet med socialsekreteraren pratar vi om din ekonomiska situation och hur dina behov ser ut. Hela hushållets inkomster räknas ihop, och vi ser tillsammans på vilka kostnader du/ni har. Ta med legitimation och de papper på dina inkomster och utgifter som vi bett om. Se också till att ha sökt alla bidrag du har rätt till.

Socialsekreteraren måste kontrollera dina uppgifter med till exempel Försäkringskassan, Skatteverket, A-kassan, CSN, bilregistret och din arbetsgivare.

Planering

Vi gör en plan tillsammans. Målet är att du ska kunna försörja dig så snart som möjligt. I planen ska det tydligt stå vad du måste göra för att ha rätt till ekonomiskt bistånd. Det kan vara till exempel att:

 • Söka arbete
 • Vara inskriven på Arbetsförmedlingen och delta i deras aktiviteter
 • Ha regelbunden kontakt med läkare om du är sjuk och inte kan söka arbete

Om du har svårigheter med att klara av din arbetsplan ska du kontakta din socialsekreterare för att få hjälp.

Beslut

När utredningen är klar får du ett beslut på posten och/eller på Mina Sidor

Du har rätt att överklaga

Om socialtjänsten helt eller delvis avslår din ansökan, ska du få skriftlig information om hur du ska göra om du vill överklaga beslutet. Förstår du inte beslutet kan du be din socialsekreterare förklara det för dig.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga till förvaltningsrätten. Din socialsekreterare kan hjälpa dig med det. I överklagan behöver du skriva vad du är missnöjd med och varför du tycker att beslutet är felaktigt. Du måste lämna in din överklagan till socialförvaltningen du har kontakt med inom tre veckor från den dag du fick beslutet.

Dina uppgifter sparas

Uppgifterna du lämnar förs in i ett dataregister, som heter socialregistret. I socialregistret får du en personakt som innehåller uppgifter om:

 • personnummer, namn och adress
 • civilstånd, om du är gift, skild eller sambo och antal familjemedlemmar
 • dina inkomster och utgifter
 • vilka beslut som har fattats kring dig.

Socialsekreteraren gör anteckningar i din akt så länge du är aktuell för ekonomiskt bistånd. Du har rätt att läsa allt som skrivs om dig.

All personal har tystnadsplikt

Alla som jobbar i socialtjänsten har tystnadsplikt. Det betyder att personalen inte får prata om dig och din situation med någon annan utan din tillåtelse. 

Socialtjänsten får inte heller lämna ut dokumentation om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv samtycker till att socialtjänsten får göra det. Men ibland kan socialtjänsten vara tvungen att lämna ut dokumentation, till exempel om polisen begär det.

Återansök om ekonomiskt bistånd

Du som redan har ekonomiskt bistånd ska återansöka varje månad. Detta kan du göra på webben, via en pappersansökan eller muntligt till din socialsekreterare.

Om det är första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd ska du alltid boka en nybesökstid. Ditt socialkontor når du via Göteborg Stads Kontaktcenter.

Återansök om ekonomiskt bistånd