Så här ansöker du om ekonomiskt bistånd

Börja med att ringa socialkontoret i stadsdelen där du bor. Du kan vara anonym och diskutera din situation innan du ansöker om ekonomiskt bistånd.

Vid samtalet kommer vi att fråga dig om:

 • Dina familjeförhållanden: om du är ensam eller gift/sambo, om du har barn och om barnen bor hos dig
 • Vilka inkomster du har haft och vilka utgifter du har
 • Hur du/ni bor
 • Vilka tillgångar du/ni har
 • Om du är arbetslös, studerande, sjukskriven eller något annat
 • Vad du har gjort de senaste månaderna och dina planer för framtiden

Om vi under samtalet bedömer att du kan ha rätt till ekonomiskt bistånd kan du välja att få en tid för besök på socialkontoret. Då skickar vi en kallelse med tid och vem du ska träffa. Du får också en lista på vilka papper som du måste ta med dig, till exempel kontoutdrag och lönespecifikationer. Kom ihåg att meddela oss om du behöver tolk. Är du gift eller sambo ska din partner också ha med dessa papper. Det går enklare och fortare om du lämnar in alla papper och om alla uppgifter i blanketten är ifyllda.

Hitta socialkontoret i den stadsdel där du bor


Filmen på fler språk:

Så här går utredningen till

På mötet med socialsekreteraren talar vi om din ekonomiska situation och hur dina behov ser ut. Hela hushållets inkomster räknas ihop, och vi ser tillsammans på vilka kostnader du/ni har. Ta med legitimation och de papper på dina inkomster och utgifter som vi bett om.

Socialsekreteraren måste kontrollera dina uppgifter med till exempel Försäkringskassan, Skatteverket, A-kassan, CSN, bilregistret och din arbetsgivare.

Planering

Vi gör en plan tillsammans. Målet är att du ska kunna försörja dig så snart som möjligt. I planen ska det tydligt stå vad du måste göra för att ha rätt till ekonomiskt bistånd. Det kan vara till exempel att:

 • Söka arbete
 • Vara inskriven på Arbetsförmedlingen och delta i deras aktiviteter
 • Ha regelbunden kontakt med läkare om du är sjuk och inte kan söka arbete

Om du har svårigheter med att klara av din arbetsplan ska du kontakta din handläggare för att få hjälp.

Beslut

När utredningen är klar får du ett beslut. Om du beviljas bistånd får du ett utbetalningsbesked med posten.

Du har rätt att överklaga

Om socialtjänsten helt eller delvis avslår din ansökan, ska du få skriftlig information om hur du ska göra om du vill överklaga beslutet. Du kan be din socialsekreterare förklara beslutet för dig om du inte förstår beslutet.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga till förvaltningsrätten. Din socialsekreterare kan hjälpa dig med det. I överklagan behöver du skriva vad du är missnöjd med och varför du tycker att beslutet är felaktigt. Du måste lämna in din överklagan till socialförvaltningen du har kontakt med inom tre veckor från den dag du fick beslutet.

Dina uppgifter sparas

Uppgifterna du lämnar förs in i ett dataregister, som heter socialregistret. I socialregistret får du en personakt som innehåller uppgifter om:

 • personnummer, namn och adress
 • civilstånd, om du är gift, skild eller sambo och antal familjemedlemmar
 • dina inkomster och utgifter
 • hur mycket bidrag du fått.

Socialsekreteraren gör anteckningar i din akt så länge du får socialbidrag. Du har rätt att läsa allt som skrivs om dig.

All personal har tystnadsplikt

Alla som jobbar i socialtjänsten har tystnadsplikt. Det betyder att personalen inte får prata om dig och din situation med någon annan utan din tillåtelse. 

Socialtjänsten får inte heller lämna ut dokumentation om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv samtycker till att socialtjänsten får göra det. Men ibland kan socialtjänsten vara tvungen att lämna ut dokumentation, till exempel om polisen begär det.

Återansök om ekonomiskt bistånd

Du som redan har ekonomiskt bistånd ska återansöka varje månad. Här kan du se hur du gör för att återansöka. Om det är första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd ska du alltid boka en tid på ditt socialkontor först.

Återansök om ekonomiskt bistånd

Från och med den 9 maj kommer alla att kunna återansöka om ekonomiskt bistånd på webben.