Ansök om ekonomiskt bistånd

För att ansöka om ekonomiskt bistånd, måste du ta kontakt med socialkontoret i stadsdelen där du bor. När du har bokat in en tid får du ansökningsblanketter och information om vilka handlingar du måste lämna in tillsammans med din ansökan.

Börja med att boka tid hos socialkontoret 

För att ansöka om ekonomiskt bistånd, måste du ta kontakt med socialkontoret som hör till den stadsdel där du bor. När du har bokat in en tid får du ansökningsblanketter och information om vilka handlingar du måste lämna in tillsammans med din ansökan.

Hitta socialkontoret i den stadsdel där du bor

Vad händer efter att du bokat in en tid?

Du får oftast en tid inom två veckor hos en socialsekreterare. Du får en bekräftelse hemskickad på tiden ni kommit överens om och en lista på vilka papper som du måste ta med dig, till exempel kontoutdrag och lönespecifikationer från tre månader tillbaka.

För att socialsekreteraren ska kunna göra en behovsprövning behöver hen se hur hela din ekonomi ser ut. Lever du tillsammans med någon räknas hela hushållets ekonomi.

Gör en provberäkning

Du kan själv göra en provberäkning på socialstyrelsens webbplats för att se om du eventuellt har rätt till försörjningsstöd.

Observera att provberäkningen inte ger svar på alla frågor som kan vara viktiga. Du har alltid rätt att lämna in en ansökan.

Viktigt att tänka på inför första besöket

  • Om du kan arbeta måste du vara aktivt arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen.
  • Om du är sjuk måste du ha ett läkarintyg på att du inte kan arbeta.
  • Du får inte ha sparade pengar, äga aktier, obligationer eller andra värdepapper.
  • Har du en bil kan du i vissa fall bli tvungen att sälja den.
  • Om du är gift, registrerad partner eller sambo måste ni ansöka om ekonomiskt bistånd tillsammans eftersom ni då har försörjningsplikt mot varandra.
  • Glöm inte att tala om ifall du behöver tolk.
  • Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga till förvaltningsrätten. Din socialsekreterare kan hjälpa dig med det.

Återansök om ekonomiskt bistånd

Du som redan har ekonomiskt bistånd ska återansöka varje månad. Här kan du se hur du gör för att återansöka. Om det är första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd ska du alltid boka en tid på ditt socialkontor först.

Återansök om ekonomiskt bistånd