Ansök om ekonomiskt bistånd för dig i Centrum eller Östra Göteborg

Bor du i stadsdelen Centrum eller Östra Göteborg? Då kan du ansöka eller återansöka om ekonomiskt bistånd här på webben. Detta är ett försök som vi gör i två stadsdelar för att förbättra vår service.

Du som har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv kan ansöka om socialbidrag, ekonomiskt bistånd. Här kan läsa mer om hur det fungerar med ekonomiskt bistånd.

Information

Om du söker ekonomiskt bistånd för första gången 

Förbered dig innan du söker 

Både du och den du eventuellt söker ekonomiskt bistånd tillsammans med måste ha Bank-ID eller e-legitimation för att kunna söka på webben.  Så identifierar du dig med Bank-id

Du får information av din handläggare om vad du ska lämna in. Vid en kontroll måste du kunna bevisa att de uppgifter som du lämnat in är riktiga. 

Om du har en medsökande 

Om du söker ekonomiskt bistånd tillsammans med en annan person behöver den personen godkänna er ansökan. Din medsökande godkänner ansökan genom att logga in via den länk som mejlas ut till hen när du skickat in ansökan. Mejlet skickas till den e-postadress som du skriver in i ansökan.  

Återansök om ekonomiskt bistånd

Du som har ett pågående ärende kan också återansöka om ekonomiskt bistånd här på webben.

Så här gör du

Logga in med Bank-ID/e-legitimation 

Logga in med Bank-ID eller e-legitimation för att ansöka här på webben. Om ni är två som söker behöver båda signera ansökan när den är färdig. 

Samla ihop alla underlag som visar dina inkomster och utgifter, till exempel kontoutdrag för alla dina bankkonton. Det du skriver i ansökan måste stämma överens med dina underlag. 

Tänk på att när du börjar fylla i din ansökan så måste du göra klart den inom 60 minuter. Efter den tiden blir du utloggad och du måste börja om från början eller Spara utkast och fortsätta senare genom att logga in igen.

Läs mer här om hur du fyller i ansökan.

Fyll i och skicka in din ansökan här:

 Ansök om ekonomiskt bistånd

Boka möte efter att du skickat in din ansökan 

Första gången du söker ekonomiskt bistånd behöver du kontakta försörjningsstödsenheten på socialkontoret i din stadsdel. Ring dem inom tre arbetsdagar från att du skickat in din ansökan här. Vid telefonsamtalet får du information om vad du behöver ta med dig till första besöket.

Se ditt socialtjänstärende på webben

Du som får ekonomiskt bistånd kan se ditt socialtjänstärende på webben, på Mina sidor. Där kan du också se alla dina andra pågående ärenden i Göteborgs Stad. Du kan endast se de tjänster som är aktuella för dig. Om du vet att du får ekonomiskt bistånd, men inte kan se ditt ärende under Mina sidor kan du kontakta din handläggare.

Se ditt socialtjänstärende på webben