Socialbidrag, ekonomiskt bistånd

Du som har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv kan ansöka om socialbidrag, ekonomiskt bistånd. Här får du information om hur du ansöker och om vilka regler som gäller.

För att ansöka om socialbidrag, ekonomiskt bistånd, måste du ta kontakt med socialkontoret som hör till den stadsdel där du bor. När du har bokat in en tid får du ansökningsblanketter och information om vilka handlingar du måste lämna in tillsammans med din ansökan.

Din rätt till socialbidrag, vård och omsorg genom socialkontoret, socialtjänsten styrs av socialtjänstlagen, SoL.

När din ansökan kommit in till socialkontoret gör socialsekreteraren en behovsprövning. Det betyder att socialsekreteraren ställer frågor och samlar in information om din ekonomi.

Du som studerar kan ha rätt till socialbidrag under sommarlovet. Här kan du läsa om vilka regler som gäller och hur du ansöker.

Du vänder dig till socialkontoret i din stadsdel om du misstänker att ett barn far illa eller om du själv behöver någon form av socialt stöd.