Ekonomiskt bistånd

Om du behöver hjälp med att försörja din familj eller dig själv kan du söka ekonomiskt bistånd. (tidigare kallat socialbidrag). Här kan du läsa om hur du ansöker och vilka regler som gäller.

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd

Om du inte kan försörja dig själv eller din familj kan du söka ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag). Du har i första hand ett eget ansvar att reda upp din ekonomiska situation. Ekonomiskt bistånd fungerar som en yttersta hjälp för dig som har tillfälliga ekonomiska problem.

Så här ansöker du

Börja med att ringa Göteborg Stads Kontaktcenter, som hjälper dig med kontakt till den socialförvaltning som du tillhör. Du kan vara anonym och diskutera din situation innan du ansöker om ekonomiskt bistånd.

Återansök om ekonomiskt bistånd

Du som redan har ekonomiskt bistånd ska återansöka varje månad. Här kan du se hur du gör för att återansöka. Om det är första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd ska du alltid boka en nybesökstid.

Se ditt socialtjänstärende på webben

Du som får ekonomiskt bistånd kan se ditt socialtjänstärende på webben. Här kan du läsa om vilka delar av ditt ärende du kan se, vad de betyder och hur du loggar in.

Socialtjänstlagen

Din rätt till ekonomiskt bistånd, vård och omsorg genom socialkontoret, socialtjänsten styrs av socialtjänstlagen, SoL.

Hitta socialkontor

Du vänder dig till socialkontoret i ditt stadsdelsområde om du misstänker att ett barn far illa eller om du själv behöver någon form av socialt stöd.