Svårigheter med ekonomi

Alla kan få problem med sin ekonomi. Det kan vara olika orsaker som gör att det är svårt att få ekonomin att gå ihop. Här får du några grundläggande råd. Du får också veta vad som kan hända om du inte kan betala.

Om du har räkningar som du har svårt att betala

Se till att få en helhetsbild av dina räkningar och vilka som är obetalda. Om du måste prioritera bland räkningarna – prioritera då hyra, el och hemförsäkring i första hand. Annars riskerar du att bli vräkt eller få elen avstängd. Du behöver också lägga undan pengar till mat för hela månaden och eventuell medicin.
Matkostnaden är en sådan utgift som du till viss del kan påverka själv. Läs mer tips om hur du kan sänka dina matkostnader på sidan Planera din ekonomi.
Om du har svårt att försörja dig själv och vill veta mer om möjligheten att få ekonomiskt bistånd läs mer på sidan 
Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd.

Ta kontakt med den du är skyldig pengar

Ta kontakt med den som du ska betala till. Det kan vara bra att de vet hur du har det. Tillsammans kanske ni kan hitta en lösning. Ni kanske kan komma överens att du får betala av räkningen genom flera delbetalningar.

Undvik att ta nya lån för att betala de lån som du redan har. Det kan förvärra dina problem.

Om du skulle få brev från inkassobolag eller Kronofogden är det bra att du kontaktar dem. Särskilt gäller detta första gången som du får med Kronofogden att göra.

Ju tidigare du försöker att reda ut det hela, desto bättre är det.

Budget- och skuldrådgivningen är till för dig. Du kan få stöd och råd som gör att du får bättre möjligheter att finna en lösning på dina svårigheter. Tillsammans kanske vi kan komma på något som du ännu inte har prövat. Du hittar kontaktuppgifter längst ned på denna sida.

Vad kan hända om du inte betalar?

Påminnelse

Ofta, men inte alltid, får man en påminnelse om räkningen inte betalas i tid. Fordringsägaren kan ta ut en påminnelseavgift om det är avtalat från början eller om det regleras i särskild förordning.

Dröjsmålsränta

Om det är avtalat vilken dag räkningen ska vara betald, har den som har ett krav på betalning (fordringsägaren) rätt att ta ut dröjsmålsränta om du inte betalar i tid. Från vilken dag dröjsmålsräntan kan tas ut, och med vilken räntesats står i det avtal du har med fordringsägaren. I så fall är det detta som gäller. Om det inte står i avtalet gäller räntelagens bestämmelser.

Inkasso

Om du inte betalar kan fordringsägaren, själv eller genom ett inkassoföretag, skicka ett inkassokrav till dig. En inkassoavgift får tas ut för detta. Att du får ett inkassokrav betyder inte att du nu får betalningsanmärkning. Om du inte kan betala, hör omedelbart av dig till den som skickat inkassokravet. Ni kanske kan komma överens om hur du kan göra för att betala skulden. Om inkasso på Integritetsskyddsmyndigheten webbplats

Betalningsföreläggande

Om du inte betalar kan fordringsägaren eller inkassoföretaget vända sig till Kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande och får då även ta ut en avgift för detta. Kronofogdens avgifter tillkommer och läggs också på skulden. När du får ett betalningsföreläggande från Kronofogden är det en uppmaning att antingen betala, eller att inom en viss tid meddela Kronofogden att du anser att kravet är felaktigt. Observera att det gäller andra regler för skulder till stat eller kommun. Du kan läsa mer om betalningsföreläggande, delgivning och vad du kan göra om du anser att kravet är felaktigt på Kronofogdens webbsidor.

Betalningsanmärkning

Om du har fått ett krav från Kronofogden och inte har meddelat  att kravet är felaktigt fastställer Kronofogden skulden. De sänder då ett beslut som kallas utslag till fordringsägaren och till dig. Nu kommer du att få en betalningsanmärkning. Om betalningsanmärkning på Integritetsskyddsmyndigheten webbplats.

Observera att det gäller andra regler för skulder till stat eller kommun. För dig som privatperson finns betalningsanmärkningen kvar tre år efter det att skulden har betalats.

Utmätning

Om Kronofogden har fastställt skulden kan fordringsägaren eller inkassoföretaget ansöka om utmätning hos Kronofogden. Hur det går till och på vilka olika sätt utmätning görs kan du läsa om på Kronofogden webbsida om utmätning och löneutmätning.

Ordlista

Betalningsanmärkning 
En anmärkning ("prick") som visar att du inte har skött dina betalningar. Anmärkningen registreras hos kreditupplysningsföretag. Denna anmärkning kan göra att du till exempel inte får lån eller telefonabonnemang och att du får svårare att få lägenhet och arbete.

Betalningsföreläggande 
Den som vill ha betalt eller få tillbaka en sak kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om den som ska betala eller lämna tillbaka saken inte protesterar resulterar ansökningen i ett utslag. Utslaget kan sedan ligga till grund för Kronofogdens arbete med att driva in skulden eller se till att saken lämnas tillbaka.

Delgivning 
En bekräftelse på att du tagit emot ett föreläggande eller ett beslut. Sker vanligen genom att du undertecknar ett kvitto på att du har tagit emot handlingen.

Fordringsägare 
Den som har ett krav på betalning.

Föreläggande 
Ett brev som du måste svara på om du vill att Kronofogden ska ha möjlighet att ta hänsyn till dina synpunkter.

Inkassoföretag 
Privat företag som mot ersättning kräver in skulder för företag och privatpersoner.

Inkassokostnader 
Kostnader för åtgärder för att driva in en skuld, t.ex. att skicka kravbrev rörande skulden.

Utmätning 
Kronofogdens beslut om att någonting du äger ska användas till att betala din skuld. Det vanligaste beslutet är utmätning av lön. Då dras pengarna direkt från din inkomst.