Skuldsanering

Om du har betalningsproblem och är tungt belastad av skulder är det möjligt att bli beviljad skuldsanering av Kronofogden. Med skuldsanering kan en svårt skuldsatt person bli befriad från skyldigheten att betala sina skulder, helt eller delvis.

Kronofogden beslutar om du får skuldsanering

Du gör en ansökan om skuldsanering till Kronofogden. Räkna med att du får en betalningsanmärkning om du ansöker om skuldsanering.

Det är Kronofogden som efter sin utredning beslutar om du får skuldsanering eller inte. Du får lämna uppgifter om inkomst, utgifter som boendekostnad, familjeförhållanden, tillgångar, skulder och andra uppgifter som har betydelse vid prövningen. Du får också tala om varför du är svårt skuldsatt och vad som gör att du inte längre kan betala. Om du uppfyller grundkraven gör Kronofogden en helhetsbedömning av just dina uppgifter och förhållanden.

Testa om du kan få skuldsanering med Kronofogdens skuldsaneringstest. Testet är en preliminär uppskattning av dina möjligheter att bli beviljad en skuldsanering: Kronofogdens skuldsaneringstest | Kronofogden

En skuldsanering tar oftast fem år

Om du beviljas skuldsanering får du i normalfallet en avbetalningsplan under fem år. Du får leva på existensminimum under denna tid. Skuldsaneringen inleds med att du får ett preliminärt beslut som innebär att du har förutsättningar att få skuldsanering. I det här beslutet får du också veta hur mycket du ska betala varje månad.

Du börjar betala till Kronofogden vid detta beslut om att inleda skuldsanering. Tanken är att din skuldsanering ska komma igång så fort som möjligt.

Du betalar bara till Kronofogden och de förmedlar sedan betalningarna till dem som du är skyldig pengar.

Du behöver inte betala något i juni och december. De månaderna är betalningsfria.

Förbered dig på bästa sätt för att klara avbetalningsplanen och för att du inte ska få nya skulder.

Om du får skuldsanering - se det som att du får denna chans att bli skuldfri en gång i livet.

Det kan finnas möjlighet att ändra på Kronofogdens beslut om du får det väsentligt mycket sämre eller bättre under de fem åren. Då har du möjlighet att ansöka om omprövning till Kronofogden som också beslutar om detta. Tänk på att fordringsägaren också kan skicka in ansökan om omprövning.

Om du inte får skuldsanering kan du ansöka igen.

Läs mer om skuldsanering på dessa webbsidor hos Kronofogden:

Skuldsanering för företagare

Det finns också en lag om skuldsanering för företagare. Den vänder sig till dig som är eller har varit involverad i en näringsverksamhet. Den gäller också dig som är närstående till en företagare. Läs mer om detta på Kronofogden sida Skuldsanering för företagare

Vi kan hjälpa dig med ansökan om skuldsanering

Om du behöver stöd och råd före, under eller efter skuldsaneringsperioden kan du vända dig till budget- och skuldrådgivningen i Göteborg.
Du kan också ringa Kronofogden på telefon 0771-737300.